Skip to main content

HERVATTING SOCIAAL OVERLEG CONTAINERSECTOR NABIJ!

20 januari 2016

TUSSENSTAND VERKENNENDE GESPREKKEN

 

Beste leden,


Op maandag en dinsdag zijn er wederom verkennende gesprekken gevoerd. Het gaat erg langzaam maar stapje voor stapje worden zaken duidelijk. En duidelijkheid is nodig om afspraken te kunnen maken. Uiteraard moeten wij oppassen dat de opdracht niet uit het oog wordt verloren.

 

De opdracht is:
“Vanwege capaciteitsuitbreiding Maasvlakte II terminals en achterblijvende groei van het containervolume is het van belang om goede afspraken te maken over de transitie van ladingpakketten. Deze transitie van ladingpakketten dienen op een zodanige wijze uit gefaseerd te worden dat werknemers met een vast dienstverband voor onbepaalde tijd op 1 januari 2015 niet verdrongen worden door werknemers met een dienstverband voor bepaalde tijd en/of stagiaires.

 

Tevens hebben partijen via het model Berenschot becijferd dat bij 0% groei van het aantal containers ten opzichte van het volume in 2014 er 800 banen verloren gaan. Om dit op te kunnen vangen moet de Senioren Haven Fit Regeling uitgebreid (verbeterd) te worden, moet werk op de Interne baan voor havenwerkers uit de doelgroep gegarandeerd zijn en moet collegiale in- en uitleen geregeld te worden.”

 

De verwachting van partijen is dat werknemer uit de doelgroep per 1 juli 2020 of in een Senioren Haven Fit Regeling zit of aan het werk is in de havensector. Zo niet, dan aanvullende afspraken. Dit zal per half jaar door partijen bekeken worden.


Dit is de opdracht en daar zullen wij de uitkomsten aan gaan toetsen.

 

RPS: SAMEN UIT, SAMEN THUIS!
Dit was en is nog steeds de conclusie vanuit de gehouden ledenvergaderingen van zowel FNV Havens als CNV Vakmensen, sector Havens.


Wij zullen er alles aan doen om tot sociale oplossingen te komen: zoveel mogelijk RPS’ers aan het werk of anders werken aan een goede inkomensvoorziening en perspectief binnen de haven. Ook voor RPS-werknemers zal er inkomenszekerheid/werkzekerheid geboden moeten worden tot 1 juli 2020 zoals bij de andere werknemers uit de doelgroep.


Op woensdag 20 januari 2016 is er een eerste overleg tussen HbR, vakbonden en directie RPS. Het zal zeker nog weken vergen om een goed beeld te krijgen van hoe we dit kunnen bereiken. En als er een oplossing komt, zullen wij die ook weer toetsen aan de opdracht die wij vanuit de ledenvergaderingen hebben meegekregen en die in onze ultimatums is opgenomen.


De werkgevers die deelnemen aan het Sociaal Overleg Containersector zeggen erg makkelijk dat het hun niet aangaat. Nou, zo werkt het natuurlijk niet. Evenmin werkt het als wij zeggen dat het wel hun probleem is en dat zij het maar moeten oplossen. Want dan gebeurt er niets . Dus wij willen en zullen onze verantwoordelijkheid nemen om – ook namens jullie –tot zo goed mogelijke oplossingen te komen.

 

PAS WANNEER ER EEN RPS-OPLOSSING IS UITGEWERKT, ZULLEN WIJ DE RESULTATEN MET DE ACHTERBAN BESPREKEN. SAMEN UIT, SAMEN THUIS.

 

Op 26 januari a.s. is er weer een tekstoverleg en er wordt gezocht naar een datum voor formele hervatting Sociaal Overleg Containersector. Dat is natuurlijk ook afhankelijk wanneer iedereen in het land is. Gekoerst wordt op (eind) eerste week februari. Uiteindelijk zal de Overeenkomst (indien wij die bereiken) getoetst moeten worden bij de ACM (mededingingsautoriteit). Dat zal ook nog circa 2 maanden kunnen duren.

 

Wij houden jullie op de hoogte.

 

Met solidaire groet,
Delegaties FNV Havens en CNV Vakmensen