Skip to main content

Overeenstemming tussen a.s.r. en FNV Havens

30 april 2024

Een korte terugblik

In oktober 2018 maakte Aegon bekend dat zij het voornemen heeft om met haar dochteronderneming OPTAS Pensioenen te fuseren. Alle deelnemers met een pensioenregeling bij OPTAS zijn hierover schriftelijk geïnformeerd.

  • Deelnemers met een Combi Mix-beleggingsfonds kregen de mededeling dat Aegon niet dezelfde beleggingen kon doen, maar dat ervoor gezorgd werd dat dit zo weinig mogelijk effect zou hebben. Voorts zou een bedrag van € 1,5 miljoen door Aegon in de beleggingsfondsen worden gestort vanwege de administratieve voordelen van de fusie voor Aegon.
  • Zowel FNV Havens als werkgevers hebben extern advies ingewonnen en daaruit bleek dat het na de fusie minder goed mogelijk was om in het buitenland ingehouden bronbelasting op dividend terug te halen. En meer belasting betekent een lager rendement voor de deelnemers.
  • Individuele werknemers, werkgevers en FNV Havens hebben hun bedenkingen tegen deze fusie bij DNB geuit en FNV Havens heeft op 11 december 2018 nog een mondelinge toelichting aan DNB verstrekt.
  • Ultimo maart 2019 mochten de deelnemers een brief ontvangen dat de fusie definitief doorgaat per 1 april 2019 en dat Aegon gezien de veranderingen in de beleggingsfondsen (en onder druk van FNV Havens) een storting gaat doen van € 5 miljoen.
  • Dit verhoogde bedrag wordt door deelnemers en FNV Havens als onvoldoende gezien en wat volgt is een lange juridische strijd met de advocaten van DNB en Aegon. Door de jaren zijn er updates op onze website onder ‘Nieuws’ geplaatst.

Overname Aegon Nederland door a.s.r.
Medio 2023 neemt a.s.r. Aegon Nederland over en dat geeft de mogelijkheid om met a.s.r. in gesprek te komen over dit onderwerp. Na diverse gesprekken wordt overeenstemming bereikt over het compenseren van het mogelijk fiscaal nadeel door de andere beleggingen.

Schikking tussen FNV Havens en Aegon
Het definitieve bedrag voor de schikking is uitgekomen op € 10,75 miljoen plus de € 1,5 miljoen, die Aegon beschikbaar had gesteld als synergievoordeel van de fusie.

Uitwerking compensatie
In de maand maart 2024 zijn er diverse besprekingen met a.s.r/Aegon geweest om te komen tot een zo evenwichtige mogelijke verdeling van de extra compensatie van € 7,25 miljoen.

  • In april 2019 is het eerste compensatiebedrag van € 5 miljoen verdeeld over de vijf Combi Mix-beleggingsfondsen. De verdeling is indertijd vermeld in de door de deelnemers ontvangen brief. Fonds 5 kreeg het hoogste bedrag gestort, omdat hierin de jongere deelnemers beleggen en dus het langst last hebben van het fiscale nadeel. De toenmalige storting deed de koers van de Fondsen stijgen.
  • Tussen 1 april 2019 en 1 april 2024 zijn een aantal deelnemers met pensioen gegaan en zij beleggen dus niet meer in de Optas Lifecycle. Deelnemers die in genoemde periode hun pensioen bij Aegon hebben ingekocht ontvangen in de maand juni 2024 naast de reguliere pensioenuitkering een éénmalige bruto uitkering van € 250. T.z.t. zal deze groep ook een brief ontvangen vanuit Aegon.
  • Per 15 april 2024 is de resterende compensatie van € 6,95 miljoen gestort in de Optas Lifecycle. De hoogte van de compensatie wordt door middel van een extra storting in de polis van de deelnemer gevoegd en belegt volgens het huidige verdeelplan in de polis. Iedere deelnemer met de Optas Lifecycle zal een brief van Aegon ontvangen met zijn persoonlijke (extra) compensatiebedrag en ziet dit bedrag als een extra storting vermeld staan in zijn portaal.
  • Goed te weten dat vanaf december 2023 de beheerkosten en de servicekosten in de Optas Lifecycle zijn verlaagd; zie de begin december verzonden brief van Aegon aan de betreffende deelnemers

Tot slot
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Aegon via telefoonnummer 050-582 79 01 of per e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Rotterdam, 30 april 2024