Skip to main content

Sleep Sector

Sleepdiensten assisteren de grote schepen bij het binnenkomen en verlaten van de haven. En bij het nauwkeurig aan- en afmeren. De sleepdiensten werken nauw samen met andere nautische dienstverleners zoals loodsen en het havenbedrijf.