Skip to main content

Bulk sector

In de Nederlandse zeehavens worden in de bulksector elk type droge bulk geladen of gelost en opgeslagen, van ijzererts en granen tot biomassa en industriële mineralen.