Skip to main content

ITF

De vakbondsfederatie werd op 10 juni 1896 opgericht te Londen als International Federation of Ship, Dock and River Workers naar aanleiding van een stakingsactie bij dokwerkers te Rotterdam. De internationale vakbondsfederatie verenigt 740 vakbonden en vakcentrales die de belangen behartigen van 18.5 miljoen werknemers uit de transportsector in 150 landen.