Skip to main content

ETF

Het ETF maakt deel uit van de Internationale Transportarbeiders Federatie (ITF) en het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV). Ze verenigt meer dan 200 vakbonden en vakcentrales die de belangen behartigen van 5 miljoen werknemers in de transportsector uit 38 landen.