Skip to main content

Samen Voor Een Rechtvaardige Regeling Vervroegd Uittreden

22 mei 2024

logo fnv

 

Beste leden,

Het is tijd om onze stem te laten horen en onze krachten te bundelen. Wij staan op een cruciaal moment in de strijd voor een rechtvaardige regeling voor vervroegd uittreden. De Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) is van essentieel belang voor iedereen die zwaar werk verricht, maar de huidige boetevrijstelling is slechts een tijdelijke regeling die eind 2025 afloopt. Dat is simpelweg onaanvaardbaar. Het is van het grootste belang dat deze regeling blijft bestaan en zelfs wordt verbeterd.

Verstreken ultimatum
FNV Havens heeft altijd de noodzaak benadrukt van een structurele en ruimere regeling voor al onze leden die dag in dag uit zwaar werk verrichten. De afgelopen maanden heeft FNV Havens zich, samen met sectoren zoals Metaal en Bouw, herhaaldelijk ingezet om met VNO-NCW concrete afspraken te maken over een permanente regeling voor werknemers met zwaar werk. Helaas heeft de onwil van VNO-NCW ertoe geleid dat deze onderhandelingen zijn geklapt.
Hierop hebben wij ons tot minister Schouten gewend en uiteindelijk op 1 mei 2024 een ultimatum aan de politiek gesteld: uiterlijk dinsdag 14 mei 2024 moest er uitzicht zijn op een permanente, ruimere regeling voor zware beroepen. Helaas hebben we tot op heden geen bevredigend resultaat gezien.

Sectoren aan zet
Zoals jullie mogelijk via de pers hebben vernomen, hebben diverse sectoren aangekondigd acties te gaan voeren. FNV Havens heeft echter concrete afspraken gemaakt met een groot aantal werkgevers over een zwaarwerkmodel en de financiering van deze regeling per bedrijf. Daarom hebben wij de werkgevers uitgenodigd voor een belangrijke bijeenkomst op woensdag 19 juni 2024.

Tijdens deze bijeenkomst zullen we bespreken hoe wij de druk op Den Haag kunnen opvoeren om een structurele en verbeterde regeling voor werknemers met een zwaar beroep te realiseren. Wij willen graag horen wat de ideeën van de werkgevers hierover zijn, aangezien we in de cao’s hebben afgesproken gezamenlijk richting de landelijke politiek op te trekken om de fiscale regels voor deze regeling aan te passen. Aan deze bijeenkomst zullen ook leden van de Sectorraad Havens deelnemen.

Standpunt FNV Havens
Een ding moet helder zijn: FNV Havens zal niet accepteren dat het kabinet werknemers die zwaar werk verrichten in de havens, maar het niet kunnen volhouden tot de AOW-leeftijd, opzadelt met een boete als de vakbond en werkgevers samen tot een eerlijke oplossing zijn gekomen. Dat zou neerkomen op een verdienmodel op zwaar werk voor de overheid, en dat is volstrekt verwerpelijk.

Wij zullen jullie uiteraard informeren over de uitkomst van deze bijeenkomst en de vervolgstappen die we samen gaan nemen. Het is van het grootste belang dat we als één front optreden en laten zien dat we vastberaden zijn om een rechtvaardige en duurzame regeling te realiseren voor alle werknemers in de havens.

Samen staan we sterk en wij gaan deze strijd winnen!

Met strijdbare groet,

Koen Keehnen, voorzitter Sectorraad Havens
Niek Stam, vakbondsbestuurder FNV Havens
Asmae Hajjari, vakbondsbestuurder FNV Havens
John Klijn, vakbondsbestuurder FNV Havens
Chant van den Berg, vakbondsbestuurder FNV Havens
Nuri Alders, vakbondsbestuurder FNV Havens

Gerelateerde artikelen