Skip to main content

EMO: CAO OVERLEG BEGINT VORM TE KRIJGEN

10 januari 2024

logo fnv

Beste leden,

Vandaag is er weer overleg gevoerd. Ronde 2. Wat ons betreft beginnen de contouren zich af te tekenen.

FNV Havens heeft nadat de directie haar voorstellen op tafel had gelegd de kaders op papier gezet waarbinnen een nieuwe CAO tot de mogelijkheden behoort.

Waar hebben wij het nu over?

  • Een CAO-periode van 2 jaar. Dus vanaf 1-1-2024 t/m 31-12-2025
  • Voor de financiering van ESMW is nog 1,58% structurele financiering nodig.

Wij hebben gesteld dat bij een CAO-periode van 2 jaar zonder initiële loonsverhoging het mogelijk is dat EMO deze financiering afdekt.

Verder is er gesproken over interne – en externe flexibiliteit.

Bij interne flexibiliteit moet je denken aan verbetering van VOVP (50/50) verhoging van de omspilvergoeding naar € 150,- en verbetering van de overwerktoeslag naar 1,55% BMS per uur.

Bij externe flexibiliteit moet je denken aan meer inhuurpartijen binnen de kaders van de bestaande erkenningsregeling en de afspraken hierover. Dus geen concurrentie op loon- en arbeidsvoorwaarden, het werk moet veilig gebeuren en maximaal 7 man inhuur per spil.

Andere punten die op tafel liggen;

Stagebeleid. Wij hebben EMO verzocht om met een overzichtelijk plan te komen waarin duidelijk wordt wat het stagebeleid inhoudt (aantal begeleiders, mentoren en coördinatoren).

Ook gaat er gekeken worden naar een nieuw loongebouw voor de dagdienst stuwadoor vergelijkbaar met het loongebouw VC en TD.

Er is een stuwmeer aan verlofdagen waar de werkgever meer structuur in wil aanbrengen. Dus gaan wij naar de verschillende vormen van verlof kijken gedurende de looptijd van de CAO. Dit is belangrijk voor het reilen en zeilen van EMO want verlof zal een keer opgenomen moeten worden of uitbetaald moeten worden. In beide situaties heeft dat betekenis voor EMO en voor het belang van de werknemer.

Op 22 januari aanstaande vindt het 3e overleg plaats. In dit overleg zullen vele onderwerpen meer concreet gaan worden en kunnen wij jullie hier meer over vertellen.

Jullie horen na 22 januari dus meer en wordt het tijd voor ledenraadplegingen.

Groet, De onderhandelingsdelegatie