Skip to main content

CAO KTS ONDERHANDELINGSRESULTAAT BEREIKT

01 februari 2024

logo fnv

 

Beste leden,

Vandaag is er weer uitgebreid gesproken over de nieuwe CAO KTS. Vanuit FNV Havens en de leden van KTS is het gesprek gevoerd door Niek Stam en Vernon Thomas.

Alles wat besproken moest worden is besproken. En waarover nieuwe afspraken gemaakt konden worden zijn afspraken over gemaakt. Dat betekent ook dat over een aantal punten geen afspraken mogelijk zijn. Maar de leden gaan over het eindresultaat. En als wij dit eindresultaat afzetten tegen andere CAO’s in de havensector dan steekt dit resultaat er flink bovenuit.

Wat zijn de afspraken?

  • CAO-periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.
  • De APC-systematiek wordt structureel opgenomen in de CAO.
  • Per 1 januari 2024 gaan de lonen met 3,5% er structureel op vooruit. Voor de werknemers in de volcontinu wordt er 3% ingehouden voor de financiering conform afspraak. Echter kunnen wij er ook voor kiezen om op 1 januari 2024 1,5% te financieren en op 1 januari 2025 nog eens 1,5%. De 3% inhouding wordt dus uitgesmeerd over 2 jaren. Zie verder bijlage.
  • De werknemers die recht hebben op een loontrede op 1 januari 2023 gaan die loontrede alsnog krijgen met terugwerkende kracht. De werknemers die recht hebben op een loontrede per 1 januari 2024 gaan deze loontrede ook gewoon krijgen. De werkgever heeft aangegeven dat de CAO nageleefd zal worden. Er komen individuele berekeningen. Uiteraard is FNV Havens bereid om deze na te kijken indien gewenst. Ook zal de werkgever een nabetaling moeten doen aan het pensioenfonds.
  • De Decembermaanduitkering zal opnieuw berekend worden op basis van wat in de CAO staat beschreven. Dus 2% van 12x basismaandsalaris met een minimum van € 750,- bruto. Even goed opletten dat het basismaandsalaris klopt met de toepassing van de loontreden indien van toepassing. Het zou kunnen betekenen dat sommige mensen een gedeelte van die € 1000,- netto moeten inleveren op de bonus omdat hun trede lager is als die 65 waar nu rekening mee gehouden is . Iedereen wou dat het pp wordt berekend dus dat gaat nu gebeuren. Maar er komt ook een tredeverhoging aan voor de werknemers waarvoor dit van toepassing is.
  • De tekst over het overwerk en de aftrek van de 15 minuten in combinatie met de pauze zal in de CAO-tekst verduidelijkt gaan worden bij de volgende druk van de CAO.
  • Van 23 vakantiedagen naar 21 vakantiedagen: De directie KTS heeft een berekening overlegd over het berekenen van de vakantiedagen/-uren gebaseerd op de oude werkweek en nieuwe werkweek voor de volcontinu. Wij kunnen niet anders dan concluderen dat de berekening klopt en onze claim dus niet. Zie bijlage voor de berekening.
  • Geen financiële ruimte voor verbetering van het overwerk.
  • Het ruilen van diensten: dit is op dit moment al mogelijk maar wel op basis van dat het werk door moet gaan en dat het ruilen gelijkwaardig gebeurt.

Hoe nu verder?
Zodra de tekst van het onderhandelingsresultaat definitief is vastgesteld gaan wij ledenvergaderingen houden en gaat het schriftelijke referendum van start. Alleen leden die werkzaam zijn bij KTS kunnen stemmen. Het gaat tenslotte om hun CAO.

Ook gaan wij een poll houden over hoe de 3% nog gefinancierd moet worden. Wij moeten nog wel duidelijk krijgen wie er allemaal in de volcontinu werkzaam zijn bij zowel KTS als KCR.

Zie verder de bijlagen.

Ondanks het feit dat wij niet in alles ons zin hebben gekregen hebben wij wel laten zien waar een echte vakbond voor staat. Afspraak = Afspraak. Niet alleen bij de financiering van in totaal 7% vanuit werknemerskant. Maar ook als het gaat om de toekenning van de loontreden en de 3,5% per 1 januari 2024 vanuit de afspraak “Best of both worlds” lees “Beste van KTS Haven CAO en KCR Metalectro CAO”. Deze afspraak zal niet automatisch onderdeel zijn in de volgende editie na 31 december 2024. De APC blijft wel in de CAO staan.

Hopende jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. En hou onze whatsapp goed in de gaten want we moeten snel duidelijkheid hebben wie er allemaal in de volcontinudienst zitten zodat zij hun stem kunnen uitbrengen over de verrekening van de 3%.

Met vriendelijke groet,

Niek Stam – bestuurder van FNV Havens
Vernon Thomas – lid van FNV Havens en werkzaam bij KTS