Skip to main content

Onderhandeling nieuwe CAO Stena Line Stevedoring is begonnen

26 juli 2021

Hallo Stena Liners,

Vandaag, 26 juli 2021 hebben FNV Havens en directie Stena Line de aftrap gedaan voor het CAO-overleg. Van beide kanten zijn de CAO-voorstellen toegelicht.

Het overleg is in prima sfeer verlopen. Het is nu vooral zaak om de voorstellen financieel door te gaan rekenen. Hiervoor zal de komende dagen flink veel werk verzet worden zodat op 18 augustus tijdens het volgende overleg hier verstandig mee omgegaan kan worden.

Ook zijn er op een aantal andere onderwerpen al oplossingsrichtingen aangeboden. Dat scheelt straks veel werk over en weer.

Punten die ter bespreking voorliggen (zonder nu volledig te willen zijn)

  • Een CAO-periode van 2 of 3 jaar. Directie Stena Line wil graag 3 jaar en FNV Havens is hier niet op tegen. Uiteindelijk gaat het om de inhoud van de nieuwe CAO. Daar gaan wij dus aan werken;
  • Loonsverhogingen: deze zijn uiteraard afhankelijk van de kosten van het ‘Eerder Stoppen Met Werken’ afspraak. Het goede nieuws is dat ook de directie vindt dat hier goede afspraken over gemaakt moeten worden;
  • Rekening houdend met de verschillende operaties van Hoek van Holland en Europoort;
  • Er zijn nog een aantal andere specifieke onderwerpen zoals: wanneer is een werknemer klaar met zijn/haar opleiding, hoe om te gaan met de eis van certificaten als vanwege Covid geen examens afgenomen kunnen worden;
  • Duurzame inzetbaarheid voor oudere werknemers in de havensector, dus ook bij Stena Line. Ook hier willen de CAO-partijen bij Stena Line afspraken over maken;
  • Directie wil duidelijkheid over het indexeren van de toeslagen. Staat nu niet in de CAO maar wordt wel zo toegepast: gaan we regelen;
  • Directie Stena Line wil graag praten over de invoering van instroomsalarisschalen zoals dit nu ook bij DFDS in de CAO geregeld is; gaan wij naar kijken;
  • Directie Stena Line wil een vereenvoudiging van de berekening van de schematoeslag zonder de uitkomst van de huidige systematiek te wijzigen.

Kortom, het eerste overleg heeft aangegeven dat zowel FNV Havens als directie Stena Line voortvarend aan de slag wil om tot een goede CAO-uitkomst te komen.

Volgende overleggen staan gepland op 18 augustus (middag), 13 september (middag/avond) en 22 september (gehele dag).

Voor iedereen die op vakantie gaat veel plezier en voor degenen die moeten werken, werk veilig!

Met vriendelijke groet,

CAO-delegaties FNV Havens en directie Stena Line