Skip to main content

Overleg Svitzer m.b.t. totstandkoming cao werknemers Svitzer Netherlands en Svitzer Euromed

21 december 2023

logo fnv

 

Beste leden,

Op woensdag 20 december 2023 heeft FNV Havens overleg gevoerd met Svitzer omtrent de totstandkoming van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor de werknemers van Svitzer Netherlands en Svitzer Euromed. Hieronder de hoofdpunten van het overleg.

Cao versus AVR
FNV Havens heeft recentelijk een grondige vergelijking gemaakt van de arbeidsvoorwaarden tussen de cao van Svitzer Euromed en de arbeidsvoorwaardelijke regeling (AVR) van Svitzer Netherlands, gebaseerd op de beschikbare gegevens. Tijdens het overleg heeft FNV Havens deze vergelijking aan de werkgever voorgelegd.

Eerste bevindingen
De werkgever stelt dat bij het opstellen van de AVR zorgvuldig is gekeken naar de arbeidsvoorwaarden die in de Euromed-cao zijn vastgelegd. Volgens de werkgever heeft dit geleid tot aanzienlijke overeenkomsten tussen beide pakketten met betrekking tot arbeidsvoorwaarden. Hoewel de AVR-tekst beknopt is en sommige regelingen ontbreken, worden bepaalde arbeidsvoorwaarden uit de Euromed-cao toegepast op de werknemers van Svitzer Netherlands. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de automatische prijscompensatie (APC), de toegekende initiële loonsverhogingen in 2021, 2022 en 2023 en de regels omtrent promotie en inschaling.

Opvallende punten
Tijdens het overleg zijn ons de volgende punten opgevallen:

  • Het is onduidelijk wat de arbeidsduur per week is bij Svitzer Netherlands. De werkgever heeft aangegeven dit te onderzoeken en zal hier op een later moment antwoord op geven;
  • De salarisschalen voor de functies van kapitein, machinist en matroos in de cao zijn aanzienlijk hoger (gebaseerd op 2020/2021) dan die bij Svitzer Netherlands. De werkgever zal de meest recente salarisschalen verstrekken;
  • In de AVR wordt enkel de wettelijke regelgeving toegepast in gevallen van arbeidsongeschiktheid, terwijl er in de cao aanvullende afspraken zijn gemaakt met betrekking tot het doorbetalen van loon bij ziekte;
  • Bij Svitzer Netherlands is de vakantietoeslag hoger (8,33%) dan bij Euromed (8%);
  • Bij Svitzer Euromed ontvangen werknemers jaarlijks een toekenning van 294 vakantie-uren, die worden verwerkt in het rooster, aangevuld met 28 verlofuren. In het geval van Svitzer Netherlands hebben werknemers recht op 98 vakantie-uren per jaar;
  • Bij Svitzer Netherlands is er sinds 1 januari 2013 een vitaliteitsregeling van kracht, aldus de AVR. Helaas is de inhoud van deze regeling onbekend.

Procesafspraken
Na deze eerste verkenning is het aan Svitzer om de ontbrekende gegevens uit te zoeken en aan FNV Havens te verstrekken. In januari zullen de cao-partijen het gesprek voortzetten.

Voor nu wensen wij jullie hele fijne feestdagen.

Met vriendelijke groet,

Marco Unkel, Gert Weststrate, Francesco Bos, Niels Snijder, Marc de Haas, Fred de Graaff en Asmae Hajjari
Onderhandelingsdelegatie FNV Havens

Gerelateerde artikelen