Skip to main content

Goed gesprek met VVD over sluiting kolencentrales

Beste collega,

Graag informeren we jullie over de actuele stand van zaken als het gaat om het leggen van contacten met de politiek.

Zoals jullie weten hebben we geprobeerd om met de Tweede Kamers fracties van de politieke partijen in gesprek te komen op 12 december jl. Graag hadden onze leden hun standpunt gehoord over het lot van de medewerkers in de “kolenketen”.

Lees verder in de bijlage