Skip to main content

De Toekomst van het werk

  • Introtekst: Brochure de Toekomst van het werk van Internationale Transportarbeiders Federatie Afdeling Havenwerkers

Inleiding: Het invoeren van nieuwe technologie en automatisering door mondiale stuwadoorsbedrijven en havens in overheidshanden vormen een bedreiging voor iedere havenwerker. Dit geldt voor zowel oudere, deels geautomatiseerde havens als voor nieuw aangelegde havens met een hoge mate van automatisering. Overal ter wereld eisen havenvakbonden die aangesloten zijn bij de Afdeling Havenwerkers van de Internationale Transportarbeiders Federatie (ITF) dat ze bij de discussie over de toekomst van onze werkgelegenheid worden betrokken. We moeten ons verenigen en wereldwijd de strijd aanbinden tegen het onnodig automatiseren van onze banen, wat op dit moment de grootste bedreiging is waarvoor havenwerkers gesteld staan. 

Lees verder in de brochure

Havencongres 2021

  • Introtekst: Op vrijdag 8 oktober 2021 staat alweer ons 4de Nationaal Havenwerkers Congres gepland.

Op vrijdag 8 oktober 2021 staat alweer ons 4de Nationaal Havenwerkers Congres gepland. Daar zullen wij met elkaar als havensector de koers bepalen voor de komende vier jaar. Net als bij de vorige edities hebben kaderleden van FNV Havens, de zogeheten Havenklassers, in een scholingstraject analyses specifiek per havensector gemaakt én algemeen havenbreed. Op basis van deze analyses hebben de Havenklassers aanbevelingen geformuleerd die jullie in deze Havencongresspecial kunnen lezen.

Voorbereidingen Havenwerkerscongres gestart!

  • Introtekst: In maart 2021 houdt FNV Havens zijn vierde havenwerkerscongres.

Op dit congres wordt het beleid van FNV Havens voor de komende vier jaar in grote lijnen vastgesteld. De Havenklas bereidt tijdens verschillende scholingsdagen het congres voor. In de Havenklas zitten kaderleden uit verschillende subsectoren in de haven.