Skip to main content

FNV Havens: Besluit om de kolenoverslag te sluiten

15 november 2017

De gemeenteraad van Rotterdam heeft besloten dat er een eind aan de kolenoverslag inn de Rotterdamse haven moet komen. Cees Bos, bestuurder FNV Havens: ‘Met het weren van de kolenoverslag uit Nederland wordt het milieu niet geholpen. De overslag verplaatst naar onze buurlanden zonder dat dit milieuvoordelen heeft’.

De modernste kolencentrales waaronder die op de Maasvlakte zullen pas ergens tussen 2020 en 2030 sluiten. Deze centrales stoken kolen. Bos: ‘Dit besluit slaat nergens op, stop je de overslag hier, dan verplaatst de aanvoer, met alleen maar langere en dus meer milieuonvriendelijke transportverplaatsingen met treinen of binnenvaartschepen als gevolg.’

Op dit moment gaan veel kolen vanuit het grootste kolenoverslagbedrijf rechtstreeks per band naar de centrale op de Maasvlakte. ‘Milieuvoordeel is er dus niet. Het enige gevolg is dat Rotterdamse havenwerkers mensen in werkloos raken, omdat het werk over de grens wordt verplaatst. Het is kortzichtig om daar niet over na te denken en het zelfs niet te noemen. We worden boos als werkgelegenheid op zo’n manier in gevaar wordt gebracht.’

De FNV werkt samen met de milieuclubs om te zorgen dat het sluiten van kolencentrales gebeurt met oog voor de gevolgen van werknemers. De FNV pleit daarbij voor een fonds vanuit de overheid van waaruit werknemers uit de hele kolenketen kunnen worden gecompenseerd voor het verlies van werk. Bos: ‘De betrokken werknemers en FNV hebben van meet af aan gesteld dat zij ook voor een goed milieu zijn. Zelfs aan sluiting werken we mee, zolang dat weloverwegen en zorgvuldig gebeurt. Dit is hier niet het geval. Onze havenwerkers zullen zich verzetten tegen dit soort populisme en idioterie. Nu de gemeente Rotterdam zo stoer doet voor de bühne zullen ze ook de gevolgen moeten opvangen.

Hier zijn zo’n 500 tot 600 gezinnen de dupe. We gaan ervan uit dat de Gemeente Rotterdam hen zal compenseren door te storten in het door ons gewenste kolenfonds. We spreken dan over een bedrag van tussen de 130 en 156 miljoen euro. Ook hier geldt dat de vervuiler moet betalen, in casu de gemeente Rotterdam’

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met:

Cees Bos, bestuurder FNV Havens: 06-20409534