Skip to main content

Goed nieuws! Het kolenfonds gaat er komen!!

11 juni 2019

logo fnv

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste collega’s,

 

In maart schreven wij dat we na gesprekken met het Ministerie van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) voor het eerst sinds de ruim 3 (bijna 4!) jaar dat we hiermee bezig zijn, positief waren. Immers, SZW was bereid met ons verder in gesprek te gaan. Wij hadden aangegeven dat we snel iets moesten voor OBA en Hemweg. De Hemwegcentrale sluit begin 2020. Wij hebben voorgesteld om een apart plan voor Hemweg en OBA te ontwikkelen en dit als een pilot aan te merken om tot een kolenfonds te komen. Inmiddels is helder dat er een transitiefonds moet komen voor allerlei komende transities. Maar…………OBA en Hemweg moesten wat ons betreft eerst.

 

Op 5 juni 2019 was de kogel dan door de kerk. Er komt een “Westhaven Arrangement” (het mocht nog geen kolenfonds heten) dat er uitziet zoals wij voor ogen hadden met het kolenfonds. Het is ook een aanzet tot een breder transitiefonds waarbij we de ervaringen die we hier opdoen meenemen.

 

Prima; wat nu voor ons telt is dat we de collega’s uit de kolenketen die hun baan gaan verliezen niet in de kou laten staan.

 

De afspraak komt waarschijnlijk donderdag officieel naar buiten maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat jullie zoiets uit de media moeten vernemen.

 

We kunnen tevreden zijn dat we met elkaar dit hebben bereikt.

 

Het begon in november 2015 met een motie van D66 waarin werd opgeroepen om alle kolencentrales in no time te sluiten.

 

FNV Havens heeft vanaf dat moment allerlei initiatieven genomen om ervoor te zorgen dat de werknemers in de kolenketen niet het kind van de rekening werden. NERGENS  werd immers gesproken over de gevolgen voor de werknemers.

 

Wij hebben uiteindelijk half 2016 een bijeenkomst georganiseerd waar alle bij de kolenketen betrokken sectoren en werkgevers (zowel centrales als overslag) aanwezig waren. Er is een gezamenlijke verklaring opgesteld waarin het kabinet werd opgeroepen om een kolenfonds op te zetten om de gevolgen voor de werknemers op te vangen. De start was er.

 

We hebben samen met de collega’s uit de Energie sector een actiecomité opgezet en zijn aan het werk gegaan. We hebben gelobbyd bij politieke partijen, overlegd met ministeries, deelgenomen aan een SER adviestraject, druk opgebouwd door op cruciale momenten actie te voeren; bij de SER, bij de bedrijven met poortbijeenkomsten, bij de Hemwegcentrale, bij het gemeentehuis van Rotterdam en op en rond het Binnenhof.

 

Toen bekend werd dat de sluiting van de Hemweg centrale al in 2020 zou plaatsvinden en dus ook gevolgen zou hebben voor de daarbij behorende keten hebben we extra druk gezet. Ook via het klimaatakkoord. Steeds hebben we geroepen dat de sluiting van de Hemweg de testcase is.

 

Een testcase voor ons omdat we ervaring op kunnen doen met een fonds op een beperkte schaal zodat we klaar zijn voor grotere aantallen. Niet alleen als het gaat om de kolentransitie maar er komt nog veel meer op ons af en ook dan moeten we onze leden een nieuwe toekomst kunnen bieden.

 

Een testcase voor de regering om te tonen dat ze zich iets gelegen laat liggen aan de SER en het klimaatakkoord waar het kolenfonds genoemd is. Ook een testcase om te bezien in hoeverre dit kabinet ook bereid is om iets te doen voor werknemers en niet alleen voor de grote bedrijven waar miljarden naar toe gaan.

 

We hebben dus een afspraak waarbij SZW nu rond de 25 miljoen heeft toegezegd. We zullen nog nadere afspraken maken over de werkwijze en de verdere invulling van het fonds. Ook dat zal nog veel tijd en energie kosten. Het harde werken gedurende bijna 4 jaar is beloond en jullie inzet is dus niet te vergeefs geweest. Een mooi resultaat met als les dat de aanhouder wint. Dat hebben we al meer bewezen en dat bewijzen we nu weer.

 

We bedanken onze kaderleden van FNV Havens en van Energie voor al hun inspanningen.

 

Er zal binnenkort weer een bijeenkomst met het actiecomité worden belegd waar we jullie uitgebreid zullen informeren. Dat doen we nog voor de zomervakanties losbarsten.

 

We houden jullie op de hoogte!

 

Met vriendelijke groet,

mede namens Bertus van Manen (EBS), Foeke van der Bij (OBA),

 

Marco van Roosendaal (EMO)

Cees Bos, bestuurder FNV Havens.