Skip to main content

Persbericht Onderhandelingsakkoord EBS

29 juli 2020

FNV: Akkoord na staking bij bulkbedrijf EBS: 2,25 procent loon plus inflatiecorrectie

Op maandag 20 juli is de staking bij het Rotterdamse bulkbedrijf EBS opgeschort. Het personeel heeft de werkgever en de FNV tot vandaag, 28 juli, de tijd gegeven om een resultaat te bereiken. In het vandaag gesloten onderhandelaarsakkoord tussen EBS en de vakbonden is 2,25% loonsverhoging en een uitgebreide eerder stoppen met werken regeling afgesproken.De cao is afgesproken over een periode van twee jaar. Werknemers krijgen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 een loonsverhoging van 1,25 procent. Vanaf 1 januari 2021 komt daar nog 1 procent bij. Niek Stam, FNV-bestuurder Havens: ‘En dat is exclusief de automatische inflatiecorrectie. Naast deze loonsverhoging hebben we een substantiële structurele reservering voor de oude dag binnengehaald. Voor alle medewerkers.’

Reservering loonsom
De uitgebreide zwaar-werk-regeling die met EBS als tweede havenbedrijf is afgesproken, behelst een reservering van 1 procent van de loonsom per jaar. Stam: ‘Mensen die zware lichamelijke arbeid hebben verricht, krijgen zo de mogelijkheid drie jaar eerder te stoppen met werken. Dat betekent dat zij ruim honderdduizend euro ter beschikking krijgen bestaande uit de bijdrage van 21.200 en daarbij gemiddeld zo’n 15.000 pensioenpremie per jaar.’

Havencongres
De regeling wordt komend jaar precies uitgewerkt. Stam: ‘We gaan daar een eerlijk en open proces van maken. In oktober komt er tijdens het jaarlijkse Havencongres een voorstel voor de leden in de havens op tafel hoe we deze regeling op een faire en transparante manier kunnen vormgeven.’ Ook is er voor werknemers vanaf 61 jaar afgesproken dat zij 15 dagen per jaar vrij krijgen tegen 90 procent salaris.

13 dagen extra verlof
Daarnaast is er voor de mensen die dit jaar in de semi-continudienst zijn aangenomen, 13 dagen extra verlof per jaar afgesproken. Daarmee worden de arbeidsuren gelijk getrokken met de oude situatie. Stam: ‘Ook zullen alle medewerkers de training volgen voor het veiligheidscertificaat havens dat FNV Havens heeft ontwikkeld. We gaan dit akkoord dus positief voorleggen aan onze leden die vanaf 5 augustus tot 2 september hun stem kunnen uitbrengen.’

EBS is onderdeel van de HES-groep en heeft in Rotterdam twee terminals. Het bedrijf slaat agrarische producten, kolen en houtpellets over. Productiebedrijven die afhankelijk zijn van deze grondstoffen, kunnen in de problemen komen als de acties aanhouden. Bij EBS werken ongeveer 150 mensen.

Voor meer informatie belt u met:

Niek Stam, FNV-bestuurder Havens: 06 2299 8138.Erna Bosschart, FNV-persvoorlichter: 06 3817 1323.