Skip to main content

Onderhandelingen cao MAJA van start

02 oktober 2020

Op donderdag 30 september jl. zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao voor MAJA van start gegaan. CNV Vakmensen en FNV Havens hebben tijdens deze onderhandelingsronde hun voorstellen toegelicht. Hieronder vind je hoofdpunten van dit overleg:

MAJA in Coronatijd
MAJA heeft de afgelopen 5 jaren haar omzet zien stijgen. Door de goede omzet heeft MAJA ook kunnen investeren in het bedrijf. Zoals zoveel bedrijven is deze omzet door de komst van Corona gedaald. MAJA stelt dat zij door de omzetdaling genoodzaakt waren gebruik te maken van NOW 1 en 2. Vakbonden hebben MAJA gevraagd inzage te geven in de omzet en de kosten die zij hebben gehad de afgelopen 5 jaar.Verder geeft MAJA aan dat zij door de Coronacrisis last hebben gehad van leegloop. Daarom hebben een aantal van jullie ook andere werkzaamheden uitgevoerd. Hiermee is voorkomen dat mensen thuis kwamen te zitten.

De toekomst
Het zal jullie niet verbazen dat het werk in de Kolen enorm is afgenomen en ook niet zal terugkeren. Toch is MAJA positief wat de toekomst betreft. Zij geeft namelijk aan dat zij wel verwacht dat het werk wel weer aantrekt, zeker daar waar het schroot betreft.

Cao-onderhandelingen
Als bijlage bij deze nieuwsbrief vind je nogmaals onze voorstellen welke wij met de MAJA hebben gedeeld en toegelicht. Ook van MAJA hebben we cao-voorstellen ontvangen. In hoofdlijnen zijn dit de voorstellen van MAJA:

- 2 jarige cao ( 1-1-2020 tot 1-1-2021).- Geen initiële loonsverhoging voor 2020 en 1% voor 2021.- Verbetering van de pensioenregeling door over te stappen van de 4% staffel naar de 3% staffel. Hierdoor gaat ook de eigenbijdrage van werknemer van 5% naar 7%.- MAJA wil een voorstel doen voor aanpassing van het rooster. Dit voorstel hebben we nog niet ontvangen.

VervolgOp 12 oktober as. zullen vakbonden en MAJA de onderhandelingen voortzetten. Uiteraard houden wij jullie op de hoogte. Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met één van onze kaderleden.

Met vriendelijke groet,
Niek Stam - Bestuurder FNV Havens
Hanane Chikhi - Bestuurder CNV Vakmensen