Skip to main content

DFDS: CAO overleg geschorst tot 30 september 2021

26 augustus 2021

De afgelopen twee weken is er intensief overleg geweest om tot een nieuwe CAO te komen langs de lijn van onze CAO-voorstellenbrief.

Veel rekenwerk in verband met Eerder Stoppen Met Werken
De afgelopen onderhandelingsdagen is er veel gerekend op een transparante manier zodat zowel aan vakbondszijde als aan werkgeverszijde overeenstemming is over de kosten. Tevens hebben wij gekeken welke financiering er al in de huidige CAO is vastgelegd. Ook hebben wij naast de Eerder Stoppen Met Werken-regeling ook de huidige Senioren Haven Fit Regeling opgenomen. De totale kosten zijn nu nog 0,94% van de totale loonsom.

Verzekeringen voor werknemers en hun nabestaanden
Ook hebben wij gekeken naar aanvullende verzekeringen zoals de WGA Excedentenverzekering. Deze is van belang als er meer verdiend wordt dan € 58.000 bruto per jaar. Als er dan arbeidsongeschiktheid optreedt dan krijg je nu een uitkering over maximaal € 58.000. Ook als je meer verdient op jaarbasis. Dat risico willen wij oplossen.

Ook het Nabestaandenrisico willen wij graag collectief verzekeren. Dit kost ook één en ander. De offerte hiervoor wordt opgevraagd.

Overwerkbetaling
De overwerkbetaling zoals wij in onze voorstellenbrief hebben opgenomen kost circa 0,48% van de loonsom.

Wat hebben wij voorgesteld voor de loonsverhoging?
Wij hebben het voorstel gedaan voor een 2 jarige CAO. Dus 2021 en 2022.
2021: Bovenop de APC een loonsverhoging van 2% in 2021 en de reservering van 0,94% voor Eerder Stoppen Met Werken;
2022: 2,5% loonsverhoging en de kosten van de WGA Excedentenverzekering en ANW-hiaatverzekering kosten werkgever
2023: 2,5% en de verbetering van de overwerkbetaling.

Reactie werkgever:
2021: 1% loonsverhoging en 0,94% voor Eerder Stoppen Met Werken
2022: 1,2% loonsverhoging en kosten WGA Excedentenverzekering en ANW hiaatverzekering kosten werkgever
2023: 2% loonsverhoging en verbetering overwerkbetaling van 0,49%

Overeenstemming over:

  • ADV-dagen worden niet meer ingepland op diensten waar (voor een deel) een feestdagvergoeding van toepassing is;
  • Vrijstelling van sjorren en aanmeren vanaf 58 jaar op verzoek werknemer;
  • Ploegensterkte: voor open dek per spanner maximaal 5 chauffeurs en voor gesloten dek maximaal 4 chauffeurs op 1 spanner.

Kortom: we liggen nogal fors uit elkaar voor wat betreft de initiële loonsverhoging. De werkgeversdelegatie gaat nu in Kopenhagen kijken of zij meer mandaat kunnen krijgen. Tevens breekt er een vakantieperiode aan van delegatieleden (zowel aan vakbondszijde als aan de kant van de werkgever) dus hebben wij afgesproken om 30 september aan het eind van de middag weer bij elkaar te komen. In de tussentijd gaan wij aan de slag om de teksten van alle punten waar overeenstemming over is goed op papier te krijgen.

Wordt vervolgd dus.

Hopende jullie hiermede van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

Delegatie FNV Havens DFDS Seaways
Niek Stam
Nuri Alders
Ben Verheij
Ronald Winsveen
Jimmy Raats
Mario Kemper