Skip to main content

DFDS: er is een onderhandelingsresultaat voor de nieuws CAO

02 september 2021

Beste leden,

De afgelopen dagen is er veelvuldig contact geweest tussen de terminaldirectie en FNV Havens. Na het laatste overleg van 26 augustus jl. heeft de terminaldirectie contact gezocht met Kopenhagen om hun mandaat te vergroten. Dit is gelukt.

Er ligt nu een nieuw loonbod inclusief de verzekeringen voor een 3 jarige CAO. Dit loonbod is voldoende om aan onze leden voor te leggen ter stemming. Naast het loonbod zijn er uiteraard ook andere afspraken gemaakt waarmee wij tevreden zijn.

TOELICHTING ONDERHANDELINGSRESULTAAT
8 SEPTEMBER OM 15.00 UUR IN DE KANTINE
DOOR FNV HAVENS

Vanaf 8 september tot en met 24 september 2021 kan er gestemd worden via het Havenreferendum Statuut. Hiervoor ontvangen jullie nog post. Het is mogelijk om op 8 september direct jouw stembiljet in te vullen en in de antwoordenveloppe direct af te geven. Op 30 september 2021 worden de stemmen geteld en de uitslag wordt om 16.00 uur bekend gemaakt.

Nieuw /verbeterd aanbod
2021

  • CPI 1.12% (wordt reeds betaald vanaf 1 januari 2021)
  • 2% initieel (met terugwerkende kracht over de periode jan-december 2021)
  • 0.94% Kosten “eerder stoppen met werken”(In lijn met bod FNV)

2022

  • CPI
  • 1.8% + verzekeringen (>0.82%)(Bod FNV is: 2.5% + 0.82%)

2023

  • CPI
  • 2% + 0.49% wijziging overwerkpercentages.(Bod FNV is: 2.5% + 0.49%)

De onderhandelingsdelegatie van FNV Havens