Skip to main content

Kotug Smit: weer een dag om de tafel gezeten

23 februari 2018

Op 6 februari jl. bevestigde de werkgever in een brief welke toezeggingen door de werkgever gedaan waren met betrekking tot de punten uit onze brief van 17 januari jl.. We hebben jullie over die toezeggingen geïnformeerd. Op basis van deze toezeggingen hebben we op 21 februari jl. weer formeel met de werkgever om de tafel gezeten.

Is het eind van deze ellenlange onderhandelingen dan nu in zicht? Dat hoopten we wel. Maar het lijkt er op dat de werkgever in de voorbereiding op de (verdere) onderhandelingen alleen op een rijtje had gezet wat ze NIET konden accepteren. Daardoor werd "het doornemen van de lijst openstaande punten" vooral een opsomming van heel veel keer NEE en een paar keer JA tegen de voorstellen die wij hadden gedaan. We snappen dat we niet op alle punten (volledig) onze zin zullen krijgen, maar deze reactie is niet direct constructief te noemen. Het vele NEE wekt vooral de indruk dat de werkgever de meeste van onze voorstellen eigenlijk maar onzin of – met "de markt" te pas en te onpas als argument – te duur vindt. Als niet wordt geluisterd naar onze argumenten en niet wordt gezocht naar compromissen en tussenoplossingen, kom je snel weer recht tegenover elkaar te staan.

Daar komt bij dat het er zelfs even de schijn van had dat de werkgever wilde terugkomen op punten die ons in de brief van 6 februari jl. waren toegezegd. Daar zijn wij natuurlijk niet van gediend.

Misschien kunnen we bovenstaande indruk bijstellen als wij begin volgende week de tekstvoorstellen van de werkgever hebben gekregen. Die voorstellen bespreken wij binnen onze delegatie op 6 maart a.s.. Op diezelfde dag hebben we overleg met de "chef salarisbetalingen" over de omrekening van KHTR-lonen naar lonen die in de SC-salaristabellen passen. Dat moet voor alle betrokkenen uiterst zorgvuldig gebeuren.

Op 12 maart a.s. onderhandelen we dan weer verder.

Met vriendelijke groet,

namens de onderhandelingsdelegaties FNV Havens/Nautilus,

Joost van der Lecq en Carl Kraijenoord