Skip to main content

ACTIES KOOLE TERMINALS VOORLOPIG VAN DE BAAN

17 januari 2024

logo fnv

 

Koole doet nieuw voorstel
Werkgever heeft ons na het veiligheidsoverleg op woensdag 17 januari een gewijzigd voorstel gestuurd. Deze is voorgelegd aan de cao commissie en voldoende bevonden om voor te leggen aan de achterban.

Voorstel Koole als onderhandelingsresultaat
Koole stelt o.a. voor:
• Vierjarige cao van 1-1-24 t/m 31-12-27;
• De werkgelegenheidsgarantie en sociaal plan verlengen voor vier jaar;
• 2024: 0% naast APC;
• 2025: 1500 bruto eenmalig naast APC;
• 2026: 1500 bruto eenmalig naast APC;
• 2027: initiële loonsverhoging van 1% naast APC.

Dit resultaat gaan we voorleggen aan onze leden en zij mogen aangeven of dit voldoende is om te komen tot een nieuwe cao.

Actiedruk doet wonderen
Met een behoorlijke groep collega’s hebben we een actiecomité opgezet, die de acties van de komende week had voorbereid. Deze leggen we in de koelkast, maar zijn pas definitief van de baan wanneer de leden instemmen met het onderhandelingsresultaat.
Zoals je weet heeft Koole constant vastgehouden aan de werkgelegenheidsgarantie uit de cao te slopen. Ook een initiële loonsverhoging was niet mogelijk. Met de deadline van de actiedag van morgen, blijkt toch maar weer dat leden van de vakbond actiedruk kunnen zetten en het onmogelijke mogelijk maakt. Wees daar trots op! Is je collega nog geen lid, laat dit resultaat zien als succes van vakbondswerk.

Ledenvergadering
Op 25 januari houden we twee ledenvergaderingen om 10.00 uur en om 19.00 uur. Zorg dat je er bent, zodat je goed geïnformeerd bent over het onderhandelingsresultaat. De vergadering vindt plaats in hotel Atlas, Groene Kruisweg 11 in Spijkenisse.

We houden jullie op de hoogte!

Met vriendelijke groet,
Ook namens de kaderleden van alle locaties

Chant van den Berg en Fadua Toufik
FNV Havens en CNV Vakmensen