Skip to main content

Koole Tankopslag : Uitspraak kantonrechter over 1% eindejaarsuitkering

04 november 2015

Aan de leden van CNV Vakmensen en FNV Havens werkzaam bij Koole Tanktransport BV ( verder te noemen Koole)

Utrecht

Betreft: uitspraak kantonrechter over 1% eindejaarsuitkering

Beste leden,

Vorige week is de uitspraak gedaan door de kantonrechter over uw eindejaarsuitkering!

Artikel 7 lid 11 uit de Cao 2011-2013 luidt: De medewerker ontvangt jaarlijks een eindejaarsuitkering van 1% van het jaarsalaris incl. ploegentoeslag. Deze zal in de maand november bij het salaris worden uitbetaald. Koole vond en vindt dat dit artikel niet meer in de cao hoort te staan. De vakbonden hebben een door u goedgekeurd onderhandelingsresultaat 26 november 2013 bereikt en daar staat niets in over het vervallen van de eindejaarsuitkering.

De rechter is klip en klaar: De kantonrechter komt tot het oordeel  dat artikel 7 lid 11 van de Cao 2011-2013 van toepassing is gebleven in de Cao 2014-2016.

Koole is door de kantonrechter veroordeeld om aan haar werknemers de reeds verschuldigde eindejaarsuitkering te betalen, te vermeerderen met wettelijke rente en de wettelijke verhoging welke gemaximeerd is op 10%.

Reactie Koole: Op 2 november heeft Koole ons laten weten dat het vonnis van de kantonrechter onvolledig is, feitelijk bezwaarlijk uitvoerbaar en juridisch niet correct.  Dit betekent dat Koole in appel (lees in beroep) gaat tegen de uitspraak van de rechter.

Het is jammer dat Koole zich niet neerlegt bij de uitspraak van de rechter, maar goed, dat recht heeft Koole.

We zullen jullie op de hoogte houden van de verdere gang van zaken.

Met vriendelijke groet,

Albert van Damme, vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
Ruud Wennekes, vakbondsbestuurder FNV Havens

Gerelateerde artikelen