Skip to main content

Overwinning voor de veiligheid van zeevarenden nu de Nederlandse rechtbank de kant van de vakbonden kiest op het gebied van het sjorren van containers

20 oktober 2023
8 juli 2022

Vakbonden hebben deze week een belangrijke overwinning behaald in de campagne voor de veiligheid van zeevarenden, nadat een Nederlandse rechtbank heeft geoordeeld dat scheepsmanagers, reders en bevrachters een clausule moeten nakomen die verhindert dat zeevarenden gevaarlijk sjorwerk worden toegewezen waar professionele havenarbeiders beschikbaar zijn.

In 2020 hebben de ITF, FNV Havens en Nautilus NL de zaak tegen Marlow Cyprus, Marlow Netherlands en Expert Shipping wegens hun weigering om zich te houden aan de Non-Seafarers' Work Clause voor de rechter in Nederland gebracht. De bedrijven ondertekenden de overeenkomst in 2018 en de clausule werd twee jaar later van kracht.

De uitspraak van de Rechtbank Rotterdam houdt in dat de bedrijven die namens reders zeevarenden in dienst nemen, ervoor moeten zorgen dat de vrachtafhandeling waar mogelijk door getrainde lokale havenarbeiders wordt uitgevoerd en niet als extra verantwoordelijkheid aan zeevarenden wordt toevertrouwd.

Lees verder: ETF: Europese Federatie van Transportarbeiders | Overwinning voor de veiligheid van zeevarenden nu Nederlandse rechtbank partij kiest voor vakbonden over het sjorren van containers - ETF: European Transport Workers' Federation (etf-europe.org)