Skip to main content

Vervolg sjorcampagne rotterdamse haven

11 april 2017

Bericht aan werknemers uit de Sjorsector en van terminals

Beste mensen,

Op 18 januari 2017 hebben wij een prima bijeenkomst gehad met havenwerkers uit de Sjorsector en van terminal operators.

Vanaf dat moment zijn de ITF-inspecteurs vele malen gebeld door jullie over het feit dat bemanningsleden sjorwerkzaamheden verrichten maar ook zo nu en dan voor dekman spelen. Al deze informatie wordt op dit moment verzameld. Tijdens het verzamelen wordt er onderscheid gemaakt in schepen die afgedekt zijn met een cao en schepen die nog geen cao hebben. Tijdens de bijeenkomst van 18 januari is door zowel Niek Stam van FNV Havens als door Torben Seebold van VERDI (Duitse vakbond) dat de bestaande tekst in de diverse cao’s van de schepen onvoldoende duidelijkheid biedt. Daarom is er door Niek Stam een nieuwe tekst gemaakt en deze tekst zal tijdens de internationale onderhandelingen, die gepland staat in juli dit jaar, door de Dockers Sectie van ITF ingebracht worden. Deze tekst wordt juridisch nog gecheckt. Hierover zal in juli verder bericht worden.

Onderzoek Sjorverordening Rotterdamse haven:

Het heeft lang geduurd maar naar aanleiding van het Sociaal Akkoord in de Containersector Rotterdamse haven wordt er nu een opdracht geformuleerd door een werkgroep bestaande uit Havenbedrijf Rotterdam, vakbonden, feedermaatschappijen, Deltalinqs en terminal operators. Het onderzoek moet duidelijkheid gaan bieden over welke afspraken er van toepassing zijn in de verschillende Europese havens met betrekking tot het sjorren van containers. Wij hebben aangeboden om de ITF-inspecteurs van de verschillende zeehavens in Europa hierin een rol te laten spelen. De komende maand april moet er meer duidelijkheid zijn omtrent de start van het onderzoek.

Ons standpunt is duidelijk: het sjorren van containers dient te allen tijde gedaan te worden door gediplomeerde sjorders. Punt uit. En daarom gaan wij door met onze campagne.

Samen sterk voor ons havenwerk.

Indien het mogelijk is om met een ploeg sjorders en havenwerkers van een terminal gezamenlijk actie te voeren bij een bepaald schip dan staan wij klaar als vakbond en als ITF om ondersteuning te bieden. Graag van tevoren hierover contact opnemen met een ITF-inspecteur in verband met de planning.

Met vriendelijke groet,

Haventeam en ITF Inspecteurs: Aswin Noordermeer en Gijs Mol