Skip to main content

Sjorwerk op feeders met ITF CAO per 1 januari 2020 een feit

26 juni 2019

Beste leden,

Al eerder hebben wij jullie geïnformeerd over de uitkomst van de internationale onderhandelingen over de IBF CAO. De IBF CAO is een internationale CAO die van toepassing zijn op zeeschepen die deze overeenkomst hebben afgesloten. Het is de enige internationale CAO die er bestaat in de wereld en daar zijn wij best trots op als havensector.
Juist deze CAO regelt onder andere ook dat het havenwerk gedaan moet worden door erkende havenwerkers. Niet alleen aan boord van het schip, maar ook op de terminals.

Neither Seafarers nor anyone else on board whether in permanent or temporary employment by the Company shall carry out cargo handling services in a port, at a terminal or on board of a vessel, where dock workers, who are members of an ITF affiliated union, are providing the cargo handling services. Where there are not sufficient numbers of qualified dock workers available, the ship’s crew may carry out the work provided that there is prior agreement of the ITF Dockers Union or ITF Unions concerned; and provided that the individual Seafarers volunteer to carry out such duties; and those Seafarers are qualified and adequately compensated for that work. For the purpose of this clause “cargo handling services” may include but is not limited to: loading, unloading, lashing, unlashing, checking and receiving”.

FNV Havens heeft veel tijd en energie gestoken in het verbeteren van de bestaande tekst van de IBF CAO. De tekst die nu is afgesproken is prima (zie hierboven). Uiterlijk op 1 januari 2020 moet het sjorwerk door zeevarenden over zijn en door erkende sjorders gedaan worden.

Nu is het zaak dat de schepen eerst geïnspecteerd worden op veiligheid voor sjorders. Want wij willen niet dat werknemers moeten werken op onveilige werkplekken.

Daarom gaan wij met ITF-inspectieteams de komende 6 maanden met regelmaat schepen controleren. Wij doen dit in samenwerking met de veiligheidsinspecteurs van de bestaande sjorbedrijven.

Als de inspectie is afgerond krijgt de kapitein van het schip een veiligheidsrapport overhandigd. Indien er gebreken op het schip zijn geconstateerd dan dient de rederij dit voor 1 januari 2020 opgelost te hebben. Zo niet dan zal het schip vanaf 1 januari 2020 niet meer geholpen kunnen worden in onze havens. Want er is immers afgesproken met CAO-partijen dat uiterlijk per 1 januari 2020 de serviceverlening aan de lading door havenwerkers gedaan dient te worden.

Wij hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

FNV Havens - Niek Stam
ITF Netherlands - Aswin Noordermeer, Koen Keehnen en Gijs Mol