Skip to main content

AANKONDIGING AOW REFERENDUM

11 februari 2019

Beste collega,

We staan aan de vooravond van een pensioenrevolutie als het gaat om onze AOW. Het zal je vast niet ontgaan zijn dat de pensioenonderhandelingen tussen vakbonden, kabinet, en werkgevers eind 2018 zijn geklapt. Het kabinet probeert ons pensioenstelsel kapot te maken door onder ander de AOW-leeftijd verder te verhogen. Deze politieke dwaasheid moet nu gestopt worden.

Talloze studies hebben aangetoond dat het werken in onregelmatige diensten er toe leidt dat je een kortere levensverwachting hebt. Juist voor jou als werknemer in de havens is het heel belangrijk dat je op een fatsoenlijke leeftijd met pensioen kunt gaan. Daarom vindt FNV Havens een verdere verhoging van de AOW-leeftijd onacceptabel. Op donderdag 13 december 2018 heeft een grootschalige protestactie van 66 minuten plaatsgevonden tegen de verhoging van
de AOW-leeftijd. De Nederlandse politiebonden hebben zich bij deze actie aangesloten.

FNV Havens versus FNV landelijk

Onlangs heeft FNV aangekondigd acties te gaan voeren voor een ‘goed pensioen’. Maar wat zijn nou de pensioenplannen van de FNV en wanneer is er in haar ogen sprake van een ‘goed pensioen’? FNV heeft de volgende opvatting:

  • FNV wil de AOW-leeftijd waarop je kunt stoppen met werken voor tenminste vijf jaar bevriezen. FNV laat in haar communicatie naar de leden onderbelicht dat zij ervan uit gaat dat in 2025 de AOW weer verder gaat stijgen;
  • FNV wil een koppeling blijven maken tussen langer leven en langer werken. Voor elk jaar extra gezonde levensverwachting dient er een half jaar langer gewerkt te worden.

FNV Havens is het niet eens met deze uitgangspunten van FNV en heeft dit ook diverse malen aan FNV kenbaar gemaakt. FNV Havens vindt namelijk dat het pensioenstelsel niet verder uitgehold moet worden en dat de werknemers met zware beroepen eerder van hun oude dag mogen genieten. FNV Havens heeft daarom de volgende eisen:

  • FNV Havens wil de AOW-leeftijd voor iedereen op 66 jaar stellen, maar liever op 65 jaar;
  • FNV Havens wil geen koppeling maken tussen langer leven en langer werken.

FNV waardeert deze inzet niet. Het lijkt er zelfs op dat FNV landelijk FNV Havens zou willen beletten om voor de scherpere eisen van FNV Havens campagne en actie te voeren.

Ondanks het feit dat bijvoorbeeld de politiebonden dezelfde eisen ondersteunen. En ondanks het feit dat we inmiddels van veel leden uit andere sectoren hebben gehoord dat ook zij tot 66 jaar werken mooi zat vinden.

Referendum

Zoals je van ons gewend bent vindt FNV Havens het belangrijk dat haar leden rechtstreeks invloed uitoefenen op het beleid dat FNV Havens – in lijn met de besluiten op het havenwerkerscongres van 2017 – uitdraagt. Nu er tussen FNV Havens en FNV landelijk een verschil van opvatting is ontstaan ten aanzien van de AOW-discussie is het belangrijk dat de leden van FNV Havens zich gaan uitspreken over de koers die FNV Havens gaat volgen. Gaat FNV Havens mee met de uitgangspunten van de FNV of blijft FNV Havens bij haar AOW-eisen?

De leden van FNV Havens mogen via een referendum de AOW-koers bepalen. Je zult in week 7 hier post over ontvangen. Maak gebruik van je stemrecht en bepaal samen met je collega’s met welke eisen wij deze AOW-strijd gaan winnen.

Acties

FNV Havens zal de komende tijd haar leden oproepen om in actie te komen tegen de verhoging van de AOW-leeftijd. Op donderdag 21 februari 2019 houdt FNV Havens een fakkeloptocht voor zware beroepen. Wij gaan deze AOW-strijd winnen wanneer we schouder aan schouder, samen met elkaar ons laten zien en laten horen. De AOW gaat ons allemaal aan, of je nu jong of iets ouder bent. Sterker door strijd!

FNV Havens