Skip to main content

EECV CAO onderhandelingen opgeschort tot april

09 januari 2013

Beste leden,

Op 9 januari 2013 hebben wij met uw directie de cao onderhandelingen opgestart.

De directie heeft aan het begin van de onderhandelingen een presentatie gegeven om te laten zien hoe het gehele concern er voor staat.
Helaas moeten wij melden dat dit geen goed beeld geeft.

Alle bedrijfsonderdelen van Steel Europe hebben opdracht gekregen om de komende twee jaar 20% te gaan bezuinigen op personeel, onderhouds- en energie kosten.

Om deze bezuinigingen eerst inzichtelijk te krijgen heeft EECV een extern bureau ingehuurd om te onderzoeken waar en op welke wijze de bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd.

Afgesproken is dat de vakbond en OR betrokken gaan worden bij het onderzoek.

Dit alles betekent dat EECV kortweg een reorganisatie heeft aangekondigd.

Dit alles betekent ook, dat voor de onderhandelingsdelegatie er eerst helderheid moet komen hoe voor EECV de toekomst er uit gaat zien, met hoeveel mensen zij verder willen, op welke bedrijfsonderdelen er aanpassingen komen, hoe zij willen bezuinigen en hoeveel werk er de komende jaren te verwachten valt.

Omdat EECV eerst een plan gaat ontwikkelen hebben wij besloten om de cao onderhandelingen op te schorten tot dat het plan bekend is.
Wel hebben wij afgesproken dat wanneer mocht blijken dat uit het onderzoek een personeelsreductie nodig is dan het uitgangspunt is dat er geen gedwongen ontslagen plaats zullen vinden. Er zal dan met FNV Bondgenoten een sociaalplan worden opgesteld.

Verder hebben wij afgesproken dat de huidige cao wordt voortgezet tot dat er een nieuwe is afgesproken.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze stellen aan de kaderleden.

Namens de gehele delegatie,

Ruud Wennekes
Bestuurder FNV Havens

Gerelateerde artikelen