Skip to main content

HES International tekent Memorandum van Overeenkomst met de International Transport Workers’ Federation (ITF)

28 november 2023
Het samenwerkingsinitiatief heeft tot doel een respectvolle behandeling en minimale werknormen voor bemanningsleden te garanderen

Rotterdam, 28 november 2023

De bij de ITF aangesloten vakbond FNV Havens werkt samen met vakbondsvertegenwoordigers binnen HES, ondernemingsraden van de Nederlandse HES terminals en het HES-management aan het respecteren en handhaven van minimaal sociaal aanvaardbare arbeidsvoorwaarden voor bemanningsleden van schepen die aanmeren bij HES-terminals.

Cees van Gent, CEO van HES, benadrukte het belang van dit samenwerkingsinitiatief: “Bij HES streven we ernaar om te zorgen dat elk schip dat onze terminals aandoet, zich houdt aan sociaal aanvaardbare arbeidsvoorwaarden. Deze samenwerking met ITF en FNV Havens onderstreept onze toewijding aan het respecteren en handhaven van de rechten van bemanningsleden."

Jacqueline Smith, Maritiem Coördinator van ITF, herhaalde deze gedachte: “Samenwerking is de sleutel tot het bevorderen van positieve veranderingen in de maritieme industrie. Dit initiatief met HES en FNV Havens is een bewijs van onze gezamenlijke inzet om minimale arbeidsnormen vast te stellen en het welzijn van bemanningsleden te waarborgen."

De betrokken partijen hebben hun samenwerking geformaliseerd met een specifiek doel voor ogen: het opnemen van een clausule in de overeenkomsten voor op- en/of overslag met HES-klanten. Deze clausule bepaalt dat elk schip dat een Nederlandse HES-terminal aandoet, onder een ITF-CAO of een door de ITF goedgekeurde CAO moet vallen.

Deze gezamenlijke inspanning markeert een belangrijke stap in de richting van het garanderen van een eerlijke en respectvolle behandeling van bemanningsleden in de maritieme sector en schept een raamwerk voor maatschappelijk verantwoorde werkwijzen op de HES-terminals.

 

Bijlage: