Skip to main content

Eindbod cao OBA bereikt

31 maart 2016

Tijdens de cao onderhandelingen op 30 maart zijn vakbonden, na constructief overleg, tot een eindbod gekomen.

Waarom een eindbod?
Tijdens de ledenvergaderingen hebben jullie de onderhandelingsdelegatie terug gestuurd naar de onderhandelingstafel, omdat jullie het niet eens waren met een aantal punten uit het onderhandelingsresultaat van december.

In het overleg heeft de werkgever nogmaals benadrukt hoe de situatie in de markt is. Zo is er een klimaatakkoord waarin is afgesproken dat de kolencentrales dicht moeten. Dit zal gevolgen hebben voor alle overslagbedrijven. In het eindbod is in ieder geval afgesproken dat de
werkgelegenheidsgarantie in tact blijft.

Aan de tekst van het eindbod wordt op dit moment gewerkt. Op korte termijn wordt de tekst hiervan bekend gemaakt. Vakbonden zullen het eindbod aan jullie toelichten in een ledenvergadering. Over dit eindbod zal schriftelijk moeten worden gestemd.

De ledenvergadering zal plaats vinden op:

Zaterdag 9 april Om 15.30 uur

Bedrijfskantine OBA
Wij hopen jullie dan te zien!

Ruud Wennekes FNV Havens
Sanne van der Meulen en Peter Bloemendaal CNV Vakmensen