Skip to main content

OBA CAO OVERLEG HERVAT EN WEER OPGESCHORT

11 februari 2016

Nadat de leden de onderhandelingsdelegatie terug hebben gestuurd naar de onderhandelingstafel hebben wij op 10 februari 2016 de onderhandelingen weer hervat.

Wij hebben uw wensen over het onderhandelingsresultaat aan de werkgever toegelicht.

De hoofdpunten gaan dan over het initiële loonsverhoging, werkgelegenheidsgarantie, transitievergoeding en duurzame inzetbaarheid.

Over de cao eisen hebben wij met de werkgever een constructieve discussie gevoerd.

Hierbij zijn ook de meest recente ontwikkelingen rondom de energievoorzieningen ter sprake gekomen. Dit met name als gevolg van de afspraken die in november 2015 gemaakt zijn in het klimaatakkoord. Op dit moment zijn de precieze gevolgen van dit akkoord niet bekend. Echter, een ding is heel duidelijk in dit akkoord. Het kabinet vindt dat alle kolencentrales op termijn dicht moeten. U zult begrijpen dat dit ook niet aan u voorbij zal gaan, want de werkgelegenheid komt hiermee ernstig onder druk te staan. Hoe dan ook, vakbonden zullen er alles aan doen om gedwongen ontslagen te voorkomen.

Tijdens het cao overleg heeft werkgever gezegd dat hij onze eisen toch wel aan de stevige kant vond. Dit betreft dan met name de loon eis. Vakbonden hebben voor het eerste jaar 1,75% geëist boven de APC en daarna 1,5% boven de APC per jaar voor een cao met een looptijd van 4 jaar.

OBA heeft aangegeven deze looneis zeker voor een looptijd van 4 jaar veel te hoog te vinden. Daarom hebben vakbonden nog aangeboden aan cao met een looptijd van 2 jaar af te spreken met een loonsverhoging van 1,75% per 1 januari 2016 en 1,5% per 1 januari 2017. OBA bleef bij het standpunt dat zij dit een forse loonsverhoging vinden. Daarom hebben zij tijd gevraagd om intern (en met aandeelhouders) te overleggen. Daarom heeft OBA dan ook om meer tijd gevraagd voor dat zij met een reactie op onze voorstellen wil komen. De onderhandelingsdelegatie was daar toe bereid.

Gezien de volle agenda’s en vakanties wordt er helaas pas op 30 maart weer verder onderhandeld.
Wij hopen dan tot een onderhandelingsresultaat komen waar u wil over wilt stemmen.

Uiteraard houden wij u op de hoogte.