Skip to main content

Verklaring van FNV Havens vanuit de containersector en sjorsector

29 januari 2019
Kaderleden van FNV Havens, werkzaam in de sjorsector en containersector zijn op 28 januari 2019 in vergadering bijeen geweest om over toekomstige ontwikkelingen in hun dagelijkse werk te praten.

Kaderleden van FNV Havens, werkzaam in de sjorsector en containersector zijn op 28 januari 2019 in vergadering bijeen geweest om over toekomstige ontwikkelingen in hun dagelijkse werk te praten. De ontwikkelingen waarover diepgaand gesproken is betreffen het sjorwerk en de verdergaande automatisering op de terminals.

Eén van de ontwikkelingen is de wens van de terminal operators om twee kranen op afstand tegelijkertijd te laten bedienen door één Remote Crane Operator. Kaderleden vrezen dat dit de veiligheid van de sjorders (o.a. op het stackerplatforms en de sjorbordessen aan boord), voor dekmannen en andere mensen aan boord in gevaar zou kunnen brengen. Nu al constateren de sjorders dat containers met grote snelheden langs hun hoofden scheren. Nu al is er soms sprake van gevaarlijke situaties. Wanneer de Remote Crane Operator een tweede kraan aan het bedienen is kan hij de andere kraan niet meer in de gaten houden (die staat op de automaat). Een dreigend ongeluk kan dan ook niet meer worden voorkomen.

Een reëel gevaar is ook dat schepen die op een bepaald moment geladen/gelost worden niet constant stil liggen indien er een ander schip voorbij vaart. Dit komt door de grote zuigkracht. Hierdoor ontstaan extra risico’s voor de sjorders die op dat moment aan het werk zijn.

De kaderleden van FNV Havens roepen de directies en de ondernemingsraden van de terminals en sjorbedrijven op om niet tot het bedienen van twee kranen tegelijk over te gaan, als er geen gezamenlijke risico-analyse is gemaakt met betrekking tot het bedienen van twee kranen tegelijk door één persoon en als er geen plan van aanpak is voor het wegnemen van de geconstateerde risico’s. Zonder risico-analyse en zonder plan van aanpak kan immers niet veilig worden gewerkt.

De kaderleden van FNV Havens gaan er vanuit dat van hun expertise gebruik gemaakt gaat worden en dat zij nauw betrokken zullen worden bij het opstellen van de risico-analyse en het plan van aanpak.

Rotterdam, 28 januari 2019