Skip to main content

Succes verhalen ITF The Netherlands

29 januari 2016

OCEAN TRADER:

De Ocean Trader werd bezocht op 12 Februari 2013 nadat de ITF op 5 februari 2013 een klacht had ontvangen van de bemanning dat hun salaris niet conform het ITF Agreement werd betaald. Het schip was zonder agreement naar Zweden gevaren en daar is door middel van een boycot een ITF Standard Agreement afgesloten. Nadat de het agreement en de nieuwe arbeidscontracten waren ondertekend is het schip naar Griekenland gevaren waar een vertegenwoordiger van de maatschappij aan boord is gekomen om alle contracten in te nemen en een nieuw arbeidscontract te laten ondertekenen met lager salarissen. Op het moment dat de bemanning wist dat het schip koers zou zetten naar Rotterdam is de ITF, via een sms bericht, benaderd en gevraagd om assistentie. Op 12 Februari 2013 is de ITF aan boord gegaan, de kapitein weigerde alle medewerking, dit in opdracht van zijn managers. Nadat de ITF Inspecteur met de bemanning heeft gesproken en hun rechten zijn uitgelegd hebben 11 bemanningsleden (Filipijnen) een autorisatie ingevuld, om gerechtelijke stappen te kunnen ondernemen tegen de maatschappij. Op 13 Februari is de ITF Inspecteur wederom aan boord gegaan. De maatschappij had via de kapitein contact gezocht met de bemanning en de bemanning onder druk gezet, hierdoor hebben 7 bemanningsleden hun autorisatie terug getrokken (Blacklisting). Op 14 februari wilde de ITF inspecteur wederom aan boord gaan maar de toegang werd geweigerd. De advocate die optreed voor de bemanning is op 14 februari 2013 aan boord gegaan om met de bemanning te praten waarna het schip aan de ketting is gelegd, in opdracht van de bemanning. Doordat de maatschappij hun charteraar niet kwijt wilde raken is er een bedrag gestort, dit als een soort garantie betaling. Na vele correspondenties tussen advocate, ITF en maatschappij en verschillende rechtszaken waarin de maatschappij niet wilde toegeven is er besloten om maandag 2-11-2015 de bemanning te laten invliegen om te getuige in de rechtszaak. Daar de maatschappij toch het risico niet aandurfde is er op donderdagavond 29-10-15 geschikt. Het was voor de ITF zeer lang lopende kwestie en dat de maatschappij toch voor het begin van de rechtszaak wilde schikken een enorm succes geworden voor de bemanning, welke toch hun salarissen volgens het afgesloten ITF agreement hebben ontvangen.

MV KING SAIL:

Schip varende onder Panamese vlag met een volledige Chinese bemanning werd op 25-9-2015 bezocht door de ITF Inspecteur bij de EMO. De maatschappij heeft een ITF Uniform TCC Agreement afgesloten met de vakbond in Hongkong. Tijdens deze inspectie bleek het zo te zijn dat de bemanning in het bezit was van twee contracten, 1 contract met ITF salarissen en 1 contract met salarissen die nog niet de helft waren van de ITF salaris schaal, dus kortom een dubbele boekhouding. Na diverse contacten tussen de maatschappij en de ITF Inspecteur is de maatschappij akkoord gegaan om de verschillen in salarissen aan de bemanning te betalen, wat geresulteerd heeft in een betaling van $164,287.49.

Op dit moment (5-11-2015) zijn er door de ITF inspecteurs 162 schepen bezocht in Rotterdam met als resultaat een back pay van $537,607.00