Skip to main content

FNV Havens vs DNB

DNB FAALT ALS ONAFHANKELIJK TOEZICHTHOUDER

07 januari 2020

FNV Havens vindt dat DNB faalt in haar rol van onafhankelijk toezichthouder. Aegon en Optas, het pensioenfonds in de havens, hebben eind 2018 bekend gemaakt te willen fuseren. DNB moet als toezichthouder instemming verlenen met zo’n fusie. De bedoeling daarvan is dat DNB de belangen van alle stakeholders die geraakt zouden kunnen worden door de fusie meeweegt. Dus ook de pensioenbelangen van de havenwerkers die deelnemen in Optas. Maar DNB heeft met de fusie ingestemd zonder op enige manier rekening te houden met de belangen van de deelnemers. Zij heeft slechts oog voor de belangen van Aegon.