Skip to main content

Stichting van de Arbeid

PERSBERICHT

31 augustus 2022

De Stichting van de Arbeid (StvdA), waarvan een delegatie vandaag een bezoek aan werkgevers en vakbonden in de havensector bracht, heeft met interesse kennisgenomen van de nieuwe zwaar werk regeling in de haven. Aanleiding voor het bezoek zijn de cao-afspraken die in de havensector gemaakt zijn voor werknemers met zwaar werk om eerder dan de AOW-leeftijd te kunnen stoppen met werken.

De zwaarwerk-vergoeding bij eerder stoppen die werkgevers en vakbonden in de haven hebben afgesproken, is hoger dan het maximumbedrag dat sinds het pensioenakkoord boetevrij mag worden uitgekeerd. Volgens de landelijke regels moet over een bedrag boven 22.000 euro een boete worden betaald. In de havensector zijn afspraken gemaakt, waardoor de maximale zwaarwerk-vergoeding voor een havenwerknemer die eerder stopt 38.000 euro is (modaal inkomen 2022).

Onder de indruk
De delegatie van Stichting van de Arbeid, met onder meer Tuur Elzinga, FNV-voorzitter en werknemersvoorzitter van de StvdA en Ingrid Thijssen, VNO-NCW-voorzitter en werkgeversvoorzitter van de StvdA, is onder de indruk van het werk in de havensector en nam kennis van de nieuwe afspraken en vele andere ontwikkelingen in de haven.

Transparant en werkbaar
Om de zwaarwerk-afspraken in de havens uit te kunnen voeren hebben de werkgevers en vakbonden in de havensector afspraken gemaakt over hoe vastgesteld kan worden welke werknemers in welke mate zwaar werk hebben verricht. Daarbij wordt gekeken naar werktijden, verzwarende omstandigheden en fysiek of mentaal belastende werkzaamheden. Het aantal jaren dat een havenwerker met een of meer van deze factoren te maken heeft, bepaalt de mate waarin hij of zij zwaar werk heeft verricht.

Boetegrens optrekken
Werkgevers en vakbonden in de havensector willen dat de boetegrens voor de zwaarwerkregeling wordt opgetrokken naar een veel hoger niveau en dat de boetevrijstellingsregeling wordt verlengd, zodat deze ook voor jongere werknemers gaat gelden. Daarbij moet de boetegrens meestijgen met de inflatie. Dat maakt het volgens de sociale partners in de havensector voor werknemers die zwaar werk doen ook echt financieel mogelijk om te stoppen met werken.