Skip to main content

Nautilus, FNV Havens en ITF inspectors willen intensievere samenwerking in Offshore Wind

10 juli 2018

Wind Turbines Rotterdam

Windturbines in Rotterdam

Tijdens een inspirerende werklunch op 9 juli in het Nautilus kantoor in Rotterdam hebben bestuurders van FNV Havens en Nautilus, tezamen met de ITF Inspectors Nederland, eerste verkennende gesprekken gevoerd over intensievere samenwerking in een aantal dossiers en sectoren. Eerste stap die gezet gaat worden is het uitwerken van een campagneplan inzake ‘Arbeidsvoorwaarden Nederlandse stroomvoorziening’, als onderdeel van de Energietransitie. Met name in de Offshore Wind sector valt op dat het hoog tijd wordt dat er nu snel een goede cao komt.

Tijd voor volwassen arbeidsvoorwaarden

Nautilus voorzitter Marcel van den Broek: ‘In deze nieuwe sector zijn de verhoudingen tussen de sociale partners nog niet uitgekristalliseerd. Het wordt nu tijd om volwassen arbeidsvoorwaarden te gaan opstellen in de Offshore Wind sector. Zoals we die ook kennen in de koopvaardij, de havens en de waterbouw. Qua werkgelegenheid zijn goede afspraken tussen de sociale partners hard nodig.’

Doorpakken nu

FNV Havens bestuurder Niek Stam: ‘Het wordt nu echt hoog tijd dat we een campagne ‘Arbeidsvoorwaarden Nederlandse stroomvoorziening’ gaan starten. We sluiten als FNV al jaren aan
land allerlei cao’s af, die met opwekking, opslag en transport van allerlei soorten energie te maken hebben. Maar in de Offshore Wind is er nog niets fatsoenlijks geregeld. Hier ligt een belangrijke taak voor met name FNV Havens, Nautilus en de controlerende ITF Inspectors straks ook. We hebben nu tijdens onze werklunch afgesproken hier op korte termijn door te gaan pakken met elkaar.’