Skip to main content

VAB VERKIEZINGEN

16 juli 2018

Beste VAB-leden,

Graag informeren wij jullie over het volgende.

Conform het congresbesluit van FNV Havens in 2013, is besloten dat de Sectorraad opnieuw wordt geïnstalleerd tussen 2 congressen in. Daar gaan we op zeer korte termijn dus invulling aangeven.

Volgend jaar april is het moment dat de nieuwe Sectorraad Havens dient te worden geïnstalleerd. Voordat dit kan plaatsvinden moeten hiervoor dan ook eerst kandidaten vanuit de VAB’en aangeleverd worden.

Hoe werkt dat?

  1. De leden binnen het bedrijf vormen de Vakbondsafdeling.
  2. Deze vakbondsafdeling kiest een Vakbondsafdelingsbestuur.
  3. Leden binnen een Vakbondsafdeling kunnen zich kandidaat stellen voor het Vakbondsafdelingsbestuur. Dat doen ze door hun Kandidaatstellingsformulier/Bereidverklaring ingevuld in te dienen bij FNV Havens.
  4. Dan worden er verkiezingen gehouden onder de leden van de Vakbondsafdeling. Om in een Vakbondsafdelingsbestuur te komen moet je tenminste 1 stem krijgen van een lid. Het aantal stemmen wat een lid kan uitbrengen is altijd één meer dan het aantal kandidaten voor het afdelingsbestuur. Het aantal leden van een Vakbondsafdelingsbestuur is gemaximaliseerd. Daarom worden er verkiezingen gehouden.
  5. Vanuit het vakbondsafdelingsbestuur wordt de afvaardiging naar de Sectorraad Havens vastgesteld.

Belangrijk is dus dat we eerst de VAB-verkiezingen gaan organiseren.

Vanaf week 37 tot en met week 50 gaan de verkiezingen per sub sector van start. Zie hiervoor het bijgaande planningsschema. Met uitzondering van ECT en RPS.Zij zijn al gekozen via de nieuwe systematiek.

We gaan met elkaar proberen er een mooie verkiezingsperiode van te maken met ondersteuning van het FNV Havens Mediateam.

Voor nu wensen wij iedereen die op vakantie gaat een prettige vakantie toe.

Met vriendelijke groet,

Sectorbestuur Havens en Haventeam