Skip to main content

Geen samenwerking met advocaten Voogt en Schoonderwoerd

02 september 2019

DNB

Beste leden,

Op 28 augustus 2019 heeft FNV Havens de nieuwsbrief ‘FNV HAVENS GAAT DOOR MET PROCEDURE TEGEN DNB’ verspreid. Ondanks deze duidelijke nieuwsbrief is er toch een ‘Herinnering’ verspreid door advocaat B. Voogt (ook namens advocaat Schoonderwoerd) waarin gesteld wordt dat er wordt samengewerkt met FNV Havens.

Hier is op dit moment geen sprake van. De advocaat van FNV Havens heeft vandaag onderstaand bericht gezonden naar advocaat Schoonderwoerd:

Amica,

Ik kreeg de uitnodiging voor de door u georganiseerde bijeenkomst van 2 september as. onder ogen.

Daarin wordt ten onrechte gesuggereerd dat sprake is van samenwerking tussen u en FNV Havens. Dat is bepaald niet het geval. FNV is hierover duidelijk geweest in haar nieuwsbrief van 28 augustus jl.

Wij hebben u onze tekst van de gronden in bezwaar kosteloos verstrekt. Dat hebben wij tijdens het gesprek van vrijdag 23 augustus jl. toegezegd en dat komen wij dan ook na. Dat is alles. En dat is geen samenwerking. U mag die tekst als u wilt gebruiken. Wij zullen dat in de namens FNV leden ingediende bezwaarschriften doen.

Over de kwestie van de indexatie en de 2,4 miljard merk ik het volgende op. FNV ziet er na 14 jaar strijd om het beklemd vermogen en vele negatieve rechterlijke uitspraken (waaronder een van de Hoge Raad) verder niets in om nog geld en energie te steken in deze kwestie zonder inzage te hebben in juridische argumenten op grond waarvan u ‘na acht maanden studie’ meent een zaak tegen Aegon te hebben. FNV is tegenover haar leden verplicht zich slechts in te zetten voor zaken waarvan duidelijk is dat ze voldoende kansrijk zijn. Dat hebben wij tijdens onze bespreking van 23 augustus jl. duidelijk aangegeven. Nu U niet bereid bent inzage te geven in uw argumentatie, is op dit punt dus evenmin sprake van samenwerking.

Daarbij wijs ik erop dat dankzij de inspanningen van FNV Havens een bedrag ad ca € 700 mln is binnen gehaald waarvan onder meer 13,56% indexatie van PVH-aanspraken zijn verhoogd, bestaande pensioenregelingen zijn verbeterd en Senioren Haven Fit Regelingen van in gang zijn gezet. Dat was het maximaal haalbare. Onlangs is door toedoen van FNV Havens een zgn. 'onverschuldigde betaling' vanuit Aegon van € 1.5 mln verhoogd naar € 5 mln welke onder de polishouders is verdeeld door Aegon.

Ik verzoek u dan ook met klem de suggestie dat sprake is van samenwerking met FNV tijdens de bijeenkomst terug te nemen. FNV wenst niet geassocieerd te worden met uw acties en maakt dus bezwaar tegen iedere suggestie in die richting. FNV zal een met deze brief overeenstemmende boodschap op haar website plaatsen.

Met vriendelijke groet,

Anton van Leeuwen

Advocaat