Skip to main content

FNV HAVENS GAAT DOOR MET PROCEDURE TEGEN DNB

28 augustus 2019

Beste leden,

Onze nieuwsbrief heeft even op zich laten wachten. Daar is een goede verklaring voor. Wij waren in afwachting van een terugkoppeling van de advocaten Schoonderwoerd en Voogt naar aanleiding van ons gesprek van afgelopen vrijdag (23 augustus). Hierin hebben wij gedachten en voorstellen over en weer uitgewisseld. Schoonderwoerd en Voogt wilden hier over nadenken en zouden begin deze week ons laten weten hoe zij het vervolg voor zich zien.

De voorstellen van FNV Havens aan Voogt en Schoonderwoerd waren:

  • Lever een ‘position paper’ aan, zodat ook FNV Havens kan inschatten of juridische procedures kansrijk zijn. Het gaat om een juridisch traject voor het “veilig stellen” van € 2,4 miljard “vrij vermogen” die op de balans van OPTAS stond en die nu is overgeheveld aan AEGON en voor een procedure voor het claimen van indexatie. Gezien de ervaring die FNV Havens heeft opgedaan met juridische procedures in het pensioendossier, zijn we er namelijk niet op voorhand van overtuigd dat de claims van  Schoonderwoerd en Voogt houdbaar zijn.
  • Laten wij samenwerken in een juridische procedure om de (door AEGON en de DNB ontkende) negatieve gevolgen van de fusie voor de polishouders (havenwerkers!) te ondervangen.

Gisteren is, zonder dat er een terugkoppeling naar FNV Havens is geweest over wat ze wel of niet met onze voorstellen gaan doen, een nieuwsbrief van Schoonderwoerd en Voogt verschenen. Daaruit blijkt dat zij niet willen samenwerken, tenzij FNV van tevoren al geld op tafel legt.

DNB stelt dat FNV Havens namens de leden van de Sectorraad Havens te laat bezwaar heeft aangetekend op de beslissing van DNB.

FNV Havens heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van DNB om de fusie tussen OPTAS en AEGON goed te keuren. DNB heeft dit gedaan zonder verdere voorwaarden te stellen waardoor de belangen van de polishouders onvoldoende veilig gesteld zijn. Volgens DNB is dit bezwaar te laat binnengekomen en daardoor niet ontvankelijk.

Wij zijn het daar niet mee eens. In onze ogen speelt DNB een bedenkelijke rol in dit fusieproces. Wij waren in afwachting van een bericht van DNB aan FNV Havens over hun beslissing. DNB heeft er echter bewust voor gekozen om FNV Havens niet formeel van hun besluit op de hoogte te stellen, zodat DNB nu kan zeggen dat wij te laat zijn voor het indienen van een bezwaar op de beslissing van DNB.

Waarom zou DNB dat doen?

DNB voelt nattigheid vanwege onze inhoudelijke argumenten, die zijn aangevoerd in onze eerdere brieven van november 2018 en daarna en de hoorzitting van 11 december 2018. Nu tracht DNB via allerlei trucjes en onwaarheden ons aan de zijkant te zetten door te zeggen dat er sprake is van termijnoverschrijding. Dat is ongehoord nu FNV door DNB in december 2018 was uitgenodigd voor een hoorzitting om haar bezwaren tegen de fusie kenbaar te maken. DNB had FNV Havens naar onze mening op de hoogte moeten stellen van het feit dat zij op 26 februari 2019 heeft ingestemd met de fusie. Dat heeft zij dus niet gedaan. Dat gaan wij aan de kaak stellen in een beroepsprocedure. Om zeker te stellen dat onze inhoudelijke argumenten ook in de lopende bezwaarprocedure worden meegenomen was een logische vervolgstap om deze via de advocaten Schoonderwoerd en Voogt in te brengen in die lopende bezwaarprocedure. Wij hebben aangegeven daartoe bereid te zijn.

Een andere mogelijkheid is echter om onze leden die wel op tijd bezwaar hebben aangetekend tegen het besluit van de DNB, met hulp van onze advocaat in beroep te laten gaan tegen dat besluit. FNV HAVENS HEEFT INMIDDELS BESLOTEN OM VOOR DEZE MOGELIJKHEID TE KIEZEN.

Leden die op tijd bezwaar hebben aangetekend bij DNB, kunnen per ommegaande een kopie van hun bezwaarbrief aan ons toesturen en dan zal onze advocaat dit verder ook namens hen gaan behandelen. Je hoeft hier niets voor te betalen. Stuur ons uiterlijk voor dinsdag 3 september 2019 de kopie van de bezwaarbrief op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

VRIJE VERMOGEN OPTAS EN INDEXATIE:

Wij hebben ruim 14 jaar juridische strijd gevoerd over dit onderwerp met Optas/Aegon en dit heeft ruim € 1 miljoen gekost. Uiteindelijk is door de inzet van FNV Havens en steun van internationale vakbonden in onze wereldwijde campagne een deal tot stand gekomen van € 688 miljoen. Hiervan is indexatie betaald, zijn pensioenen verbeterd en senioren haven fit regelingen opgetuigd. Deze deal is in een referendum aan (gepensioneerde) havenwerkers voorgelegd en goedgekeurd.

Schoonderwoerd en Voogt willen geen positon paper aan ons overleggen. Hierdoor blijft het voor ons onduidelijk waarom zij menen een juridische vuist te kunnen maken Ze willen wel geld, maar geen inzage geven in hun argumentatie. Wij zijn geen vakbond die geld doneert zonder afwegingen te kunnen maken over slaagkansen en strategie.

VOORTZETTING BEZWAARPROCEDURE:

Er is helemaal geen sprake geweest van gratis meeliften. FNV Havens was bereid om informatie en hun advocaat ter beschikking te stellen op kosten van FNV Havens. Dit wordt door Schoonderwoerd en Voogt niet geaccepteerd. Ook voor deze procedure willen zij vooral geld van FNV Havens. Dat gaat dus niet zomaar gebeuren. FNV Havens gaat voor de leden die dit willen en die op tijd bezwaar hebben aangetekend bij DNB de juridische strijd verder voortzetten.

Wij houden jullie zoveel mogelijk op de hoogte. Kijk ook met regelmaat op onze website fnvhavens.nl

Met vriendelijke groet,
Niek Stam
FNV Havens