Skip to main content

CER gaat eind 2023 van start en de leden van FNV Havens gaan erop rijden

29 november 2022

Beste leden,

Afgelopen tijd is er veel gezegd en geschreven over de interne baan die officieel te boek staat als de ‘Container Exchange Route’(CER). Met de aanleg van de CER beoogt het Havenbedrijf Rotterdam (HBR) de containers van de ene naar de andere diepzee terminal te transporteren, zonder tussenkomst van de douane

CER gaat van start
Sinds 2015 pocht HBR over de aanleg van de interne baan. Aanvankelijk had HBR de ambitie om de CER eind 2020 op te leveren. Die planning bleek te ambitieus en de aanleg liep enorme vertraging op. De kosten voor de betonnen baan liepen hoog op. Pas op 25 augustus 2022 kondigde het Havenbedrijf Rotterdam tijdens een overleg met FNV Havens aan dat de CER binnenkort in gebruik wordt genomen. In beginsel zullen Hutchison Ports ECT en Kramer gebruik maken van de interne baan. Het Havenbedrijf Rotterdam verwacht dat in de nabije toekomst meer bedrijven, aangesloten worden op de CER.

Geen garanties van HBR
HBR wil niet beloven dat alleen havenwerkers die vallen onder een haven-cao op de CER gaan rijden. Wel gaf HBR aan dat ECT en Kramer, de twee bedrijven die nu op de CER gaan rijden, een cao hebben afgesloten met FNV Havens. Maar dit is voor FNV Havens onvoldoende. HBR zou moeten garanderen dat uitsluitend bedrijven, die een cao hebben afgesloten met FNV Havens, gebruik mogen maken van de interne baan.
Het kan namelijk niet zo zijn dat de bedrijven waar FNV Havens een cao mee heeft afgesloten in de toekomst beconcurreerd worden met (buitenlandse) chauffeurs die niet onder een FNV Havens cao vallen.

Overleg ECT en Kramer
Op 20 oktober 2022 heeft, op initiatief van FNV Havens, een overleg plaatsgevonden met ECT en Kramer. Zowel ECT als Kramer hebben aan FNV Havens kenbaar gemaakt dat, wil je toegang krijgen vanaf de CER op de terminal, stringente voorwaarden gaan gelden. Er zullen namelijk geen werknemers worden toegelaten die niet onder een cao vallen die niet is afgesloten door FNV Havens. Het transporteren van containers over de CER is namelijk havenwerk en dit blijft ook werk van havenwerkers met een cao afgesloten door FNV Havens, de vakbond voor havenwerkers.

FNV Havens zal de ontwikkelingen aangaande de CER goed blijven volgen. En uiteraard zal FNV Havens acte présence geven tijdens de opening van de CER. Wij hopen jullie dan allemaal te zien.

Met strijdbare groet,

CER-campagneteam FNV Havens