Skip to main content

Wie bouwt er verder mee aan een sterkere FNV Havens?

17 november 2022

Van donderdag 12 januari 2023 tot vrijdag 28 april 2023 organiseert FNV Havens verkiezingen voor het vakbondsafdelingsbestuur (VAB). Deze verkiezingen worden gehouden bij ieder bedrijf waarmee FNV Havens een cao heeft afgesloten. Eén keer in de vier jaar kiezen de vakbondsleden in het bedrijf waar ze werkzaam zijn hun eigen VAB.

Wat doet het VAB nu eigenlijk?
Het vakbondsafdelingsbestuur is een onmisbaar orgaan voor het behartigen van de belangen van de leden van FNV Havens in het bedrijf en in de sector. In het VAB zitten gekozen kaderleden (actieve leden) die de ogen en oren van de vakbondsbestuurder zijn. Het VAB is ook “het gezicht van de bond” en vervult onder andere de volgende taken:

1.De collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) afsluiten
Het VAB is mede verantwoordelijk voor het afsluiten van de cao’s. Samen met de vakbondsbestuurder bereiden ze het cao-traject zorgvuldig voor door onder andere:
- Ledenvergaderingen te houden;
- Input te vergaren van de leden;
- Leden informeren;
- Overleggen te voeren met de werkgever over de cao.
Daarnaast is het VAB, gedurende haar zittingsperiode, aanspreekpunt voor de leden. VAB-leden beantwoorden vragen over bijvoorbeeld de cao of andere onderwerpen die te maken hebben met werk en inkomen.

2. Ledenontwikkeling
Sinds 2020 heeft FNV Havens ruim 1200 nieuwe leden mogen verwelkomen. Steeds meer jonge havenwerkers weten de weg naar FNV Havens te vinden. In de leeftijdscategorie tot en met 35 jaar zijn de ledenaantallen met 400 toegenomen.
De leden van FNV Havens vormen met elkaar de vakbond. Hoe meer leden, hoe groter de vakbondsmacht is. Hierdoor is FNV Havens instaat om bijvoorbeeld de automatische prijscompensatie (APC) in de cao’s op te nemen of afspraken te maken over eerder stoppen met werken (ESMW).
Het vakbondsafdelingsbestuur is daarom ook verantwoordelijk voor het ledenbestand in het bedrijf en heeft hierin de volgende taken te vervullen:
- In gesprek gaan met collega’s over het belang van lidmaatschap;
- Nieuwe leden verwelkomen;
- In overleg treden met leden die hun lidmaatschap hebben beëindigd met de vraag waarom zij FNV Havens hebben verlaten.

3. Zitting in de Sectorraad Havens
Kaderleden uit het vakbondsafdelingsbestuur kunnen worden afgevaardigd naar de Sectorraad Havens. De leden van de Sectorraad Havens bewaken het beleid van FNV Havens en zien er op toe dat deze correct wordt uitgevoerd conform de besluiten die de leden hebben genomen op het Havenwerkerscongres.

FNV Havens ondersteunt
Vanzelfsprekend ondersteunt FNV Havens op alle mogelijke manieren het vakbondsafdelingsbestuur met haar werkzaamheden. Er is een team van vijf vakbondsbestuurders die het VAB begeleidt bij vragen van leden, cao-trajecten en eventuele acties. Het secretariaat van FNV Havens verleent ondersteuning bij het bijhouden van het ledenbestand en het verzenden van nieuwsbrieven.
Ook kan het VAB belangrijke activiteiten uitventen via professionele filmpjes op Social Media die zij, in samenwerking met het FNV Havens Mediateam, ontwikkelen. En om het VAB in staat te stellen haar werkzaamheden goed uit te voeren, hebben kaderleden in een VAB de mogelijkheid opleidingen te volgen bij de FNV-kaderacademie.

Doe mee en stel je verkiesbaar
Ben jij een kritische bruggenbouwer, betrokken bij je collega’s en deins je er niet voor terug om waar nodig de strijd aan te gaan voor goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden? Dan is FNV Havens op zoek naar jou. Gemotiveerde leden kunnen zich verkiesbaar stellen voor het vakbondsafdelingsbestuur van hun bedrijf. Vul de ‘bereidverklaring’ in, deze is te downloaden op de website van FNV Havens: www.fnvhavens.nl of aan te vragen via het secretariaat: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en bekijk het verkiezingsfilmpje via de volgende link: https://youtu.be/kdDbaH3Muw0.

Na de kandidaatstelling volgen de verkiezingen. Bij FNV Havens bepalen de leden wie hun gaat vertegenwoordigen en uiteindelijk zitting gaat nemen in het vakbondsafdelingsbestuur.

FNV Havens, de bond vóór en dóór havenwerkers.

Met vriendelijke groet,

Het Haventeam en Sectorbestuur FNV Havens