Skip to main content

OBA wil (nog) niet onderhandelen..?

02 november 2015
Op 2 november heeft de tweede onderhandelingsronde over de cao OBA plaats gevonden. In deze onderhandelingsronde heeft de werkgever op onze voorstellen gereageerd. Zie bijlage..

Beste leden,

Op 2 november heeft de tweede onderhandelingsronde over de cao OBA plaats gevonden. In deze onderhandelingsronde heeft de werkgever op onze voorstellen gereageerd.

Deze onderhandelingsronde duurde vrij kort. De werkgever is de onderhandelingsronde begonnen met een bijzonder sombere situatieschets over de markt. De werkgever gaf onder andere aan dat de klanten van OBA een prijsverlaging willen. Door de winstdalingen kunnen er minder investeringen worden gedaan. Volumegroei van de winst kan daardoor alleen komen door kostenverlagingen. Daarnaast worden door de politieke druk en de roep om ‘groene’ energie, steeds meer kolencentrales gesloten. Vervolgens heeft de werkgever een aantal vragen gesteld over de voorstellen van de vakorganisaties.