Skip to main content

CAO ONDERHANDELING IGMA OPNIEUW GEEN INITIEEL

20 november 2015

Op 19 november 2015 zijn wij met IGMA de cao onderhandelingen gestart.

IGMA heeft gegeven dat zij tevreden zijn over hoe het bedrijf er voor staat dit ondanks de krimpende markt. Er is een verandering aan de gang in de aanvoer van de producten, deze worden steeds meer aangevoerd vanuit oost Europa.

Hier komt er dus steeds minder behoefte om het vanuit andere landen te halen, met als gevolg dat er steeds minder overslag zal zijn.

IGMA deed na deze inleiding direct hun cao voorstel, dit was niet meer dan de huidige cao met 1 jaar verlengen.

Na deze mededeling heeft onze cao delegatie onze voorstellen toegelicht.

Na een schorsing heeft IGMA een eerste reactie gegeven op de voorstellen.

 • Looptijd heeft IGMA dus een voorkeur van 1 jaar;
 • Inkomen geen initieel, geen hogere eenmalige;
 • Reparatie WW IGMA gaat akkoord om hierover een proces afspraak te maken;
 • Werkgelegenheid, IGMA wil oude cao afspraak handhaven maar die is gebaseerd op een reorganisatie en zij willen voor nieuwe medewerkers geen afspraak maken;
 • Transitievergoeding, IGMA wil hierover geen afspraak maken, zij willen de wet blijven volgen en die is veel minder dan dat wij voorstellen;
 • Wend en weerbaarheidsgelden, IGMA staat hier niet negatief tegenover maar zij willen het zelf blijven beheren, zij komen hier nog op terug;
 • Niet korten Transitie vergoeding, IGMA is hiermee akkoord;
 • 1 dag vrij bij 12 ½ jubileum wordt door IGMA afgewezen;
 • IGMA wil de 12 keer 1 ½ uur cursus handhaven;
 • Afbouwregeling, IGMA komt hierop terug;
 • Functiebeschrijvingen, IGMA wil hierover een proces afspraak maken en dan in de looptijd van de cao uitwerken;
 • Oudere dagen om zetten naar levensfasedagen, Ook hier gaat IGMA naar kijken;
 • Inhuur, IGMA gaat hierover met een tekst voorstel komen;
 • IGMA gaat niet akkoord met een tekst wijziging in B7;
 • Over het aanzeggen en afwerken van schepen gaat IGMA nog met een reactie komen;
 • WGA vergoeding door werkgever blijft in de cao, en bijdrage SVH blijft ook in de cao.

Zoals u ziet wil IGMA gewoon niet op de cao punten ingaan die geld kosten.

Op 25 november zal het cao vervolgt worden, maar de onderhandelingsdelegatie heeft IGMA al laten weten dat als zij niet met een beter bod komen dat de volgende ronde snel klaar zal zijn.

Namens de onderhandelingsdelegatie,

Ruud Wennekes
Bestuurder FNV Havens