Skip to main content

Voortgang overleg containersector

01 april 2016

Beste leden,

Jullie geduld is en wordt zwaar op de proef gesteld. In de afgelopen maanden heeft er informeel overleg met werkgevers en het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) plaatsgevonden. In dat proces kun je als vakbonden niet steeds communiceren met de achterban (jullie). Excuses daarvoor. Wij (en CNV) hadden na vele tekst overleggen met werkgevers en HbR de hoop dat wij nu zo ongeveer met goed nieuws naar buiten konden komen. Echter we zijn nu in de maand april aanbeland er is nog geen akkoord. Sterker: wij constateren dat werkgevers op dit moment bezig zijn om achteruit te onderhandelen.
Op punten waarop tussen partijen overeenstemming was bereikt, ontstaat nu verschil van inzicht.

 

Hoezo, achteruit onderhandelen?
Van de afspraak tussen partijen uit juni 2015, namelijk dat bij de uitwerking van de oplossingen “contracten voor bepaalde tijd en/of stagiaires niet verdringend mogen zijn voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd op 1 januari 2015”, blijft als het aan werkgevers ligt, weinig over. Het overeengekomen uitgangspunt is wat FNV Havens betreft echter essentieel voor het te bereiken akkoord. Het zou werkelijk idioot zijn als werknemers met een lange staat van dienst hun baan verliezen, terwijl elders tijdelijke contracten worden omgezet in vaste. De poging van werkgevers om de gemaakte afspraak zodanig uit te hollen dat hij niets meer inhoudt, is wat ons betreft onfatsoenlijk en het maakt de werkgeversdelegatie onbetrouwbaar.

Wij hebben de heer Castelein, de CEO van het HbR, hier op 21 maart – voorafgaande aan het Kort Geding tussen vakbonden en APM Terminals – op gewezen. Hij is degene die – ook naar eigen zeggen – de besprekingen leidt en als er achteruit onderhandeld wordt, moet hij dat signaleren en de werkgevers daar op aanspreken. Doet hij dat niet, dan schaart hij zich als “technisch voorzitter” aan de zijde van de werkgevers.

 

Het arbeidsmarktmodel van werkgevers
De tekst “contracten voor bepaalde tijd en/of stagiaires niet verdringend mogen zijn voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd op 1 januari 2015” is bij werkgevers dus uit beeld verdwenen.
Hoe ziet het door werkgevers voorgestelde model er uit?

 

Lees verder in de bijlage: