Skip to main content

Onderhandelingsresultaat Cao Vopak

15 november 2017

Ledenbijeenkomsten op 29 november, 4 december en 6 december

Op 13 november hebben de vakbonden, FNV Havens en CNV Vakmensen een onderhandelingsresultaat Cao Vopak bereikt voor een nieuwe cao met een looptijd van 3 jaar.

We hebben in goed overleg in vier rondes van overleg een resultaat bereikt welke grotendeels voldoet aan de eerder opgestelde wensen van onze leden in de voorstellenbrieven.

Het resultaat willen wij graag aan u toelichten tijdens gezamenlijke ledenbijeenkomsten van de vakbonden.

Deze ledenvergaderingen worden gehouden op:

Datum: 29 november 2017

Plaats:   Dans centrum Double Feet

                Marijkeplein 12   Rozenburg

Tijd:       10:00  uur en 19:00  uur

Datum: 04 december 2017

Plaats:   Kantine Vopak Amsterdam

Tijd:        14.00 uur

Datum: 29 november 2017

Plaats:   Kantine Vopak Vlissingen

Tijd:        14.30 uur

In bijlage treft u het cao onderhandelingsresultaat aan. Dit resultaat wordt u ter stemming voorgelegd. U kunt ontvangt bij deze uitnodiging een stemformulier. Wij raden u aan eerst naar de ledenbijeenkomsten te komen alvorens te stemmen.

Wij verzoeken u om het stem formulier voor 6 januari 2018 retour te sturen.

Met vriendelijke groeten mede namens de onderhandelingsdelegaties.

Ruud Wennekes bestuurder FNV Havens
Albert van Damme vakbondsbestuurder CNV Vakmensen