Skip to main content

CAO VOPAK 2021-2023

28 juli 2021
In deze cao vind je afspraken over loon, toeslagen, werktijden, overwerk, vakantie en pensioen.