Skip to main content

Acties dreigen bij controlebedrijven

04 april 2017

Vakbond FNV Havens dreigt met acties bij de controlebedrijven in de Nederlandse zeehavens nadat de onderhandelingen over een nieuwe cao zijn mislukt.

De bond heeft een ultimatum gestuurd, dat donderdag om 12 uur afloopt. Als de werkgevers niet voor die tijd ingaan op de eis van drie keer 1,5% loonsverhoging over de periode 2016-2018 volgens er acties, zegt bestuurster Asmae Hajjari. Volgens haar steunen vrijwel alle leden die koers. De onderhandelingen zijn volgens haar al zo’n anderhalf jaar aan de gang.

Ze bezigt ferme taal over de opstelling van de betrokken bedrijven, HD Cotterell, SGS Nederland, Henry Bath, Peterson’s Havenbedrijf en Schutter Havenbedrijf. Volgens haar hebben ze een ‘chantagetruc’ toegepast door eerst instemming met nieuwe werkroosters te eisen alvorens afspraken te maken over loonsverhoging en ‘duurzame inzetbaarheid’.

Volgens haar leidde die aanpak tot veel ontevredenheid, omdat de werkgevers daarmee over de vrije tijd van de controleurs zouden kunnen beschikken. De betrokken bedrijven hebben zo’n 180 controleurs in dienst, die in de havens van Rotterdam en Amsterdam actief zijn. Ze zien erop toe dat lading conform contractuele eisen wordt uitgeleverd.