Skip to main content

Verklaring Sectorraad Havens over de APC

15 december 2022

De Sectorraad Havens, bijeen op de vergadering van donderdag 15 december 2022, heeft uitvoerig gesproken over de cao-trajecten van FNV Havens. Reden hiervoor zijn de onderhandelingen die nu gaande zijn of binnenkort zullen aanvangen waarbij diverse werkgevers het systeem van de Automatische Prijs Compensatie (APC) ter discussie stellen.

De Sectorraad Havens heeft de volgende standpunten ingenomen:

  • FNV Havens zal aantasting van de APC niet dulden en zal alle middelen inzetten om de APC-afspraken in onze sector te behouden;
  • Alle onderhandelingsdelegaties hebben de opdracht/verplichting om binnen deze kaders de onderhandelingen te voeren;
  • Lopende cao-afspraken dienen gerespecteerd te worden door zowel werkgevers als door onze leden.

De Sectorraad Havens benadrukt hiermee dat de APC-systematiek, zoals we deze in de havens kennen, belangrijk is.

En gaat over tot de orde van de dag.

Koen Keehnen
Voorzitter Sectorraad Havens

Ray Fase
Secretaris Sectorraad Havens