Skip to main content

Nieuwsbrief FNV Havens

07 april 2020

Beste Collega’s,

In deze rare tijden is het van belang dat we elkaar voor zover dat mogelijk is op de hoogte houden over wat er allemaal gebeurt. Ondanks alle beperkingen zitten we als Sectorbestuur en bestuurders van FNV Havens natuurlijk niet stil.

Corona update:
Helaas moeten we melden dat de corona virus ook bij ons in de haven zijn eerste slachtoffer heeft gemaakt. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en vrienden.

Verder trachten we in deze tijd onze werkzaamheden daar waar het kan doorgang te laten vinden door middel van telefonische vergaderingen.

Het verspreiden van informatie loopt niet altijd lekker. Ons kantoor is gesloten en dat geldt ook voor de postkamers. Natuurlijk kunnen we de mails gebruiken. We merken echter dat informatie niet altijd bij alle leden komt. De oorzaken zijn verschillend, maar de twee belangrijkste zijn toch dat we óf geen mailadres hebben, óf een oud mailadres. Geef s.v.p. een juist mailadres door aan de kadergroep in het bedrijf. Zij kunnen dan een rol spelen bij het doorzetten van berichten.

Er spelen nogal wat zaken die onze aandacht vragen en waarover we met jullie willen communiceren.

Denk aan problemen rond het pensioen nu de waarde zo snel daalt. Voor collega’s die nu hun pensioen moeten inkopen, is de situatie slecht. Er wordt gezocht naar oplossingen. FNV Havens heeft daarvoor ook bij de landelijke FNV aandacht gevraagd. Het coronavirus en de maatregelen daaromheen treft alles en iedereen: de zorg, de winkels, hotels, vakantieparken enz. Maar natuurlijk ook de haven.

Aan de ene kant zien we dat de bedrijven moeite hebben met het treffen van de juiste maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Aan de andere kant willen we ook dat het werk doorgaat. De haven is aangemerkt als een vitale sector die moet blijven draaien. Wij zorgen ervoor dat de goederen het land in komen en beschikbaar zijn voor onze burgers maar ook voor de burgers in de ons omringende landen.

We zien wel dat de overslag terugloopt. Dat heeft gevolgen. Bedrijven werken daar waar mogelijk met minimale bezetting. Er zijn bedrijven die de mogelijkheid onderzoeken of ze in aanmerking komen voor tegemoetkomingen door de overheid als de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid). Deze NOW is de vervanger voor de ATV (arbeidstijdverkorting) en andere subsidieregelingen. De maatregel is er om te voorkomen dat bedrijven mensen ontslaan en anderzijds om bedrijven door deze moeilijke periode heen te helpen.

Als FNV Havens krijgen we te maken met vragen als het niet op vakantie kunnen en wat te doen met het reeds aangevraagde verlof. Kan dat teruggegeven worden of niet. Wij zijn van mening dat een nette werkgever hier geen punt van moet maken. Men zou anders een stuk leegloop voor rekening van de werknemers laten komen terwijl de werkgever er ook voor
gecompenseerd kan worden.

We hebben acties, stakingen enzovoort opgeschort, wat niet wil zeggen dat we er niets meer mee doen. Nog steeds overleggen we met werkgevers over sociale plannen, over cao-teksten en proberen we oplossingen te vinden voor de problemen die zich voordoen.

Zo zijn we bezig om bij APMT II problemen over pensioenreglement op te lossen en vragen we ons af hoe we onze leden moeten informeren nu ledenvergaderingen voor zover niet verboden toch onwenselijk zijn. Bij EBS blijven we, na het opschorten van acties vanwege corona, zoeken naar oplossingen in dit cao-conflict. Bij Uniport worden nu de laatste zaken afgerond.

Ten slotte willen wij het gedrag van werkgever P&O Ferries niet onbesproken laten. Dit bedrijf heeft het Coronavirus aangegrepen om voorstellen te doen om de CAO te slachten, zodat er 37% bezuinigd kan worden op arbeidskosten. Voorstellen om diensten in te voeren van 12 uur tot 4 uur de afspraken over ploegensterkte te schrappen en flexkrachten slechter te belonen dan vaste werknemers zijn hier voorbeelden van. Verwerpelijk gedrag!

Soms word je ook geconfronteerd met verrassingen. Zo vond minister Wiebes het nodig om in een tijd dat iedereen al onzeker is als een dief in de nacht mede te delen dat de productie van de energiecentrales met 75% naar beneden zal gaan om een vermindering van de uitstoot van 25% CO2 te halen. Dat we wat met het Urgenda arrest moeten weten we. Maar omdat dit juist nu te droppen is wel erg lomp. Eerst roepen dat havenwerk van vitaal belang is en dan de havenwerkers die betrokken zijn bij de overslag even een trap in de rug geven.

Het kolenfonds is er en de stichtingsstatuten om dit fonds ook verder handen en voeten te geven zijn klaar. We zullen nu ook de gevolgen van het hierboven genoemde besluit hierin mee nemen.

Gelukkig hebben we ook nog een lichtpuntje; per 1 april is ons haventeam (bestuurder) weer op volle sterkte van 5 bestuurders.

Voor nu wensen we jullie en jullie families veel gezondheid, sterkte en vooral wijsheid toe.

Let op elkaar en blijf gezond!

Haventeam en Sectorbestuur.