Skip to main content

Laat geen geld liggen

06 september 2018

Laat geen geld liggen Download vóór 16 november je jaaropgave contributie en lever deze in bij je werkgever* Voor het FNV-lidmaatschap betaal je contributie. Wij maken in zo veel mogelijk cao’s afspraken met werkgevers over het teruggeven van een deel van jouw betaalde lidmaatschapsgeld.

In deze mail staat hoe je een deel van je contributie terug kunt krijgen.

In het kort:

  • Download je ‘jaaropgave vakbondscontributie’;
  • Print en onderteken deze;
  • En lever deze uiterlijk 15 november* 2018 in bij je werkgever.

Uitzonderingen

  • Voor sommige leden geldt een andere procedure:
  • Je woont in het buitenland
  • Je werkt bij WSW, Defensie, Brabant Water of RET NV
  • Je werkt in de sector Metaal & Techniek(Kleinmetaal) of Schoonmaak

Geldt een van deze situaties voor jou?
Bekijk de uitzonderingen op de site

Lees meer over de jaaropgave contributie >

* Bij de meeste werkgevers moet je de jaaropgave vóór half november inleveren.
Maar dat kan ook vroeger of later zijn.
Informeer dus altijd even bij jouw bedrijf.
* Voor rijksambtenaren geldt dat zij hun jaaropgave voor 1 oktober moeten inleveren.

Met vriendelijke groet,

Coen van der Veer
Penningmeester FNV