Skip to main content

VAKBONDSHESJES ONLY! DE SECTOREN ZIJN LEIDEND

09 december 2018

Op zaterdag 8 december 2018 is FNV Havens benaderd door een lid van de ' gele hesjes' beweging. De vraag werd gesteld of zij kunnen aansluiten bij de manifestatie op MV II. FNV Havens heeft aangegeven dat dit niet wenselijk is. FNV Havens heeft het initiatief genomen om werknemers die werken in ploegendiensten op de kaart te zetten in het AOW-debat in Nederland. Dit hebben wij gedaan omdat tijdens de landelijke onderhandelingen dit onvoldoende is gebeurd. Het initiatief werd op dit moment erg hoog gewaardeerd bij werknemers en sectoren waar ook in ploegendiensten wordt gewerkt. De politiebonden hebben zich direct aangesloten bij dit initiatief en samen kijken en werken wij aan een grotere alliantie in Nederland. Voor ploegendienstwerknemers en andere zware beroepen. Dit doen wij langs de lijnen van bedrijven en instellingen. Daar ligt onze kracht om indien nodig over te gaan tot werkstakingen. Als het kan doen wij dit samen met de werkgevers van die bedrijven en instellingen. Onze inschatting is dat 95% van de werkgevers achter onze eisen staan om de AOW voor iedereen op 66 jaar te houden en geen dag langer. En tevens de AOW voor werknemer in ploegendiensten en andere zware beroepen eerder betaalbaar te stellen. En als werkgevers dit niet steunen dan zullen wij het op onze eigen benen moeten kunnen doen.

Komende donderdag is bedoeld om de bedrijven op en rond de Maasvlakte op de manifestatie te krijgen samen met delegaties van de politiebonden. Daarna zien wij dat er ook delegaties komen van andere bedrijven die in een later stadium willen toetreden tot de alliantie. Dat is mooi. Wij hebben al berichten van stedelijk openbaar vervoer Rotterdam, Utrecht en Amsterdam, Den Haag, catering workers, ADM, brandweer, schoonmakers, bouw. Dus nogmaals willen wij benadrukken dat deelnemers aan de alliantie een achterban op bedrijven en instellingen vertegenwoordigen. Dit is een compleet andere insteek dan die van de landelijke vakbonden die Jan en Alleman naar een stad laten komen. Daarom vinden wij het niet okay om groeperingen op te roepen om naar een manifestatie toe te komen. Bovendien zien wij dt er opgeroepen wordt om naar een landelijke manifestatie op de Maasvlakte te komen. Dan snap je er echt niets van. En hiermee wordt de actie straks te groot gemaakt en kan het alleen maar tegen vallen. Wij houden rekening met circa 500 deelnemers als wij niet weg waaien.